Kancelaria CMS wzmocniła zespół bankowości i finansów

477

Praktyka bankowości i finansów kancelarii CMS powiększyła się o zespół prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy finansowaniu transakcji międzynarodowych. Do polskiego zespołu CMS dołączyli Rafał Zakrzewski, partner specjalizujący się w międzynarodowych transakcjach dokonywanych według prawa angielskiego, Przemysław Karolak, starszy prawnik, oraz prawnicy Marcin Krzemień i Michał Horelik.

Wraz z Rafałem, 35-osobowy zespół bankowości i finansów kierowany przez Michała Mężykowskiego, przy wsparciu partnerów Jakuba Podkowy i Jakuba Wieczorka, liczy obecnie czterech partnerów.

Rafał Zakrzewski posiada blisko 25-letnie doświadczenie w doradztwie przy finansowaniu transakcji i projektów inwestycyjnych zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznego, paliwowego, przemysłowego oraz nieruchomościowego.

Specjalizacja Rafała obejmuje doradztwo w zakresie prawa angielskiego transakcjach finansowania dłużnego, project finance, finansowania transakcji nabycia spółek oraz nieruchomości. Z sukcesem doradzał zarówno finansującym, jak i pożyczkobiorcom w międzynarodowych transakcjach prowadzonych według prawa angielskiego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w krajach bałtyckich, w Azji oraz w Afryce Północnej. Ponadto Rafał jest uznanym ekspertem w zakresie dokumentacji finansowania LMA oraz angielskiego prawa umów handlowych.

Rok temu wzmocniliśmy polski zespół nowymi prawnikami z dużym doświadczeniem na rynku fuzji i przejęć. Dołączenie Rafała do naszego zespołu jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii biznesowej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa przy największych projektach w regionie, w tym w finansowaniu największych międzynarodowych transakcji. Cieszymy się, że mogliśmy powitać Rafała, Przemka, Marcina i Michała w naszym zespole komentuje Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarią CMS w Polsce.

Doświadczenie Rafała obejmuje udział w takich projektach jak: nabycie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udziału kapitałowego w Black Sea Oil & Gas, rumuńskiej spółce naftowo-gazowej wspieranej przez Carlyle oraz w Raiffeisen Bank Aval na Ukrainie, a także przy udzielaniu przez EBOiR finansowania w wysokości 350 milionów dolarów dla ArcelorMittal Krzywy Róg na Ukraine czy pożyczki w wysokości  41 milionów euro dla spółki zależnej AccelorMittal w Bośni. Rafał reprezentował także kredytobiorców w zakresie wysokokwotowych kredytów konsorcjalnych udzielanych na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, banku PKO BP, Telekomunikacji Polskiej/Orange, Polkomtela, Grupy ITI, CEDC oraz LG. W 2020  r. ponownie doradzał PKN Orlen przy refinansowaniu kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,75 mld euro.

W swojej praktyce zawodowej doradzał także w sprawach korporacyjnych, w tym zakresie inwestycji kapitałowych, transakcji M&A oraz joint venture.

– Bardzo cieszy mnie rozwój naszego zespołu w ostatnich miesiącach. Wraz z dołączeniem Rafała możemy zaoferować naszym klientom pięciu partnerów z ogromnym doświadczeniem w doradztwie w zakresie prawa angielskiego, wspieranych przez zespół międzynarodowych i lokalnych prawników. Daje nam to jeszcze mocniejszą pozycję do obsługi dużych międzynarodowych i transgranicznych transakcji finansowania w regionie – podkreśla Erika Papp, partner kierująca praktyką bankowości i finansów kancelarii CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Dołączenie do CMS pozwoli na wzmocnienie całego zespołu, dla którego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa prawnego przy zawieraniu umów na bazie prawa angielskiego. Naszą przewagą konkurencyjną jest możliwość zaoferowania najwyższej jakości usług na lokalnych warunkach finansowych. Silna pozycja CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozwoli nam obsłużyć jeszcze większą liczbę transakcji i zapewnić wsparcie klientom prowadzącym inwestycje transgraniczne regulowane prawem angielskim. Brexit nie naruszył atutów brytyjskiego systemu prawnego. Tak jak język angielski dominuje w międzynarodowym biznesie, tak wybór prawa angielskiego pozostaje atrakcyjny dla globalnych inwestorów – dodał Rafał Zakrzewski.

Rafał wychował się i studiował w Australii, otrzymał tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego w Wielkiej Brytanii oraz Australii (solicitor), a także prawnika zagranicznego na polskim rynku. Przed dołączeniem do CMS związany był z Baker McKenzie oraz Clifford Chance. Wykładał prawo na Uniwersytecie Oksfordzkim, a obecnie związany jest z Uniwersytetem Cambridge,

Przemysław Karolak – adwokat i starszy prawnik, specjalizuje się w transakcjach finansowania (projektów, akwizycji, finansowania korporacyjnego), jak również, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie negocjacji międzynarodowych kontraktów komercyjnych. W ostatnim czasie pełnił funkcję counsela w EBOiR, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie projektów finansowań w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce Północnej. Wcześniej przez kilka lat zajmował stanowisko Head of Commercial Law  u międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego, gdzie zarządzał zespołem doradzającym przy międzynarodowych kontraktach komercyjnych. Wcześniej był członkiem zespołów bankowości i finansów oraz rynków kapitałowych w międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym Baker McKenzie.

Marcin Krzemień posiada dwa lata doświadczenia jako prawnik w praktyce bankowości i finansów – pracował przede wszystkim przy transakcjach finansowania dłużnego według prawa polskiego i angielskiego, ale także przy wielu projektach związanych z rynkiem kapitałowym. Zanim został prawnikiem, przez ponad trzy lata pracował jako konsultant strategiczny. Ukończył studia magisterskie z prawa i finansów na Uniwersytecie Oksfordzkim, jest także magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest doktorantem i wykładowcą w katedrze prawa europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związany z kancelarią Baker McKenzie.

Michał Horelik jest prawnikiem specjalizującym się w bankowych transakcjach finansowania, między innymi akwizycji spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu nieruchomości oraz w transakcjach typu project finance regulowanych prawem polskim i angielskim. Pracował dla spółek publicznych, funduszy private equity oraz międzynarodowych instytucji finansowych, w tym dla międzynarodowych banków rozwoju. Doradzał również przy projektach emisji akcji, obligacji i regulacji sektora finansowego. Wcześniej współpracował z kancelarią Baker McKenzie.

 Materiał kancelarii CMS