Zmarła założycielka kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

370

Elżbieta Traple, współzałożycielka kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, zmarła 20 sierpnia 2021 roku. Miała 74 lata.

Elżbieta Traple była znaczącą postacią w polskim życiu prawniczym. Zajmowała się prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawem własności przemysłowej i prawem farmaceutycznym. Była wybitną specjalistką od prawa autorskiego.

Od wielu lat łączyła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z praktyką prawniczą jako adwokat w kancelarii, którą założyła w 1993 r. wespół z kolegami z uczelni, i w której ostatnio była starszym partnerem.

W 2011 r. otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. Była ekspertem legislacyjnym uczestnicząc w pracach nad projektami ustaw oraz przygotowując opinie dla Sejmu i Senatu RP. Współtworzyła prawne ramy polskiej kinematografii. Podczas przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej brała udział w pracach grona znawców nad harmonizacją krajowego prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej z unijnym.

Była współautorką ważkich książek prawniczych, jak „Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr”, „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz”, części serii „System prawa prywatnego” dotyczących prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, „Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne”, „Prawo reklamy i promocji”, autorką monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”.

Wielokrotnie rekomendowano ją w polskich i zagranicznych rankingach prawniczych jako lidera rynku w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

„Dla nas wszystkich była przede wszystkim wspaniałym Mentorem i Przyjacielem, na którego życzliwe rady zawsze mogliśmy liczyć. W pamięci pozostaną nam wspomnienia wielu lat wspólnej pracy, a nade wszystko profesjonalizm, optymizm oraz zawsze ciepła i serdeczna postawa wobec innych.

Żegnamy Wspaniałą Osobę, niedościgniony wzór postawy życiowej, której nigdy nie zapomnimy” – napisali na stronie internetowej kancelarii jej wspólnicy i członkowie zespołu.

Ireneusz Walencik