Partner zarządzający kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przedłuża rządy

667

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, w czerwcu 2021 r. Robert Gawałkiewicz został wybrany przez zgromadzenie wspólników spółki jawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na partnera zarządzającego kancelarii na kolejną dwuletnią kadencję.

Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Wybrano go, po czym oświadczył, iż rozważa ustąpienie z tego stanowiska z końcem 2021 r. i w związku z tym w listopadzie planuje konsultacje w celu wyłonienia kandydata na nowego partnera zarządzającego. Jednocześnie zgłosił gotowość wejścia do komitetu zarządzającego po swojej przyszłej abdykacji. Do komitetu wybrani zostali ponownie Sławomir Łuczak, Marcin Olechowski, Rafał Waszkiewicz.

Jak wynika z protokołu, podczas zgromadzenia wspólników spółki jawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przedstawiono  m.in. rekordowy wynik sprzedaży w 2020 r., poprawę istotnych wskaźników, takich jak liczba godzin zafakturowanych przez prawników, średnia wartość godziny, liczba godzin partnerów, zmniejszenie kosztów ogólnych.

Zgodzono się na utrzymanie w kancelarii pracy hybrydowej biuro/dom co najmniej do końca wakacji, z nastawieniem na stopniowe przenoszenie się do biura, zwłaszcza partnerów, wedle zasady: co najmniej trzy dni w biurze, dwa w domu.

Robert Gawałkiewicz jest partnerem zarządzającym w kancelarii od 1 stycznia 2017 r. Zastąpił na tym stanowisku Rudolfa Ostrihansky’ego, który zarządzał kancelarią od maja 2008 r.

W kancelarii pracuje od początku 1994 r. W 2000 r. został partnerem. Kieruje praktyką korporacyjną oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie spółek i obsłudze transakcji M&A. Doradza w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego, w transakcjach i restrukturyzacjach obejmujących różne gałęzie biznesu, w tym przemysł, sektor artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz branżę mediów. Reprezentuje strony sporów sądowych i arbitrażowych. Kieruje również zespołem prawników kancelarii obsługujących transakcje i sprawy z krajów niemieckiego obszaru językowego (German Desk).

Jest radcą prawnym od 1994 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl