Dentons pobiła kolejny rekord przychodów w pandemicznym 2020 roku

573

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons osiągnęła w 2020 r. ponad 232 mln zł przychodu z działalności. To absolutny rekord w branży prawniczej, o prawie 15 mln zł, czyli o prawie 7 proc., wyższy od poprzedniego, ustanowionego w 2019  r. kwotą prawie 218 mln zł, także przez Dentons. Po raz drugi w historii polska firma prawnicza pokonała kosmiczną granicę 200 mln zł rocznego obrotu.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 232,4 mln zł. Był o 14,6 mln zł i o 6,7  proc. wyższy od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 30,8 mln zł był dwakroć wyższy, czyli o 15,4  mln zł, od tego z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 23,4 mln zł i wzrósł o 10,5 mln zł i o 81,4 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 13,2 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

rok     2020     2019   2018      2017    2016  2015     2014
mln zł    232,4     217,8   194,7      197,0    181,4  179,4     153,1

Kancelaria zaraportowała w sprawozdaniu finansowym, że sporządzając je „w czasie trwającej pandemii kierownictwo wnikliwie przeanalizowało przesłanki kontynuacji działalności” i „w oparciu o rozpatrywane scenariusze (…) na chwilę obecną nie zidentyfikowało w obszarze płynności, finansowania, jak i zabezpieczenia działalności operacyjnej istotnego ryzyka dla kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl