CMS z pandemicznym rekordem własnych obrotów w 2020 roku

600

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS osiągnęła w 2020  r. imponujący przychód z działalności w kwocie ponad 135 mln zł. To o prawie 12 mln zł i prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Ustanowiła kolejny rekord własnych obrotów. To także trzeci najwyższy wynik w historii polskiego rynku usług prawniczych, jeśli pominąć coroczne osiągnięcia Dentons z ostatnich kilku lat.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 123,2 mln zł. Był o 6,6 mln zł i o 5,6 proc. wyższy od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 15,9 mln zł i był o 12,9 mln zł, ponad pięciokrotnie (530 proc.!) wyższy od tego z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 23,3 mln zł, wzrósł o 18,2 mln zł i był wyższy o 457 proc.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 12,9 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

     2020    2019     2018    2017  2016     2015    2014
CMS     135,6   123,8    106,0    105,0   91,9    103,5     86,4

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl