Były prawnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy dyrektorem w Ministerstwie Finansów

616
(www.gov.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Przemysław Szymczyk jest od półtora roku dyrektorem Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Przyszedł z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w której pracował przez 11,5 roku.

(www.linkedin.com)

Specjalizuje się w prawie podatkowym i nieruchomościowym.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010),  doktorem prawa tej uczelni (2015),  wykładowcą na jej wydziale prawa i administracji, a także absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (2007).

Departament Systemu Podatkowego MF odpowiada za przygotowywanie założeń polityki podatkowej oraz analizę funkcjonowania systemu podatkowego. Prowadzi międzynarodową współpracę w zakresie polityki podatkowej z UE, OECD oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. Negocjuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji podatkowych. Kształtuje politykę w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków, przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz eliminacji podwójnego opodatkowania. Odpowiada  za realizację zadań w zakresie ogólnego prawa podatkowego, prowadzi sprawy związane z legislacją w odniesieniu do zagadnień regulowanych Ordynacją podatkową. Prowadzi sprawy związane z legislacją, wykonywaniem i interpretacją przepisów w zakresie ustawy o doradztwie podatkowym. Przygotowuje rozwiązania legislacyjne i zapewnia jednolite stosowanie przepisów w zakresie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, likwidacji ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, oraz wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych państw członkowskich UE i państw trzecich.  Prowadzi analizy w zakresie potrzeby penalizacji zachowań i działań związanych z praktykami skutkującymi uszczupleniem należności publicznoprawnych, przewidzianych w ustawach podatkowych oraz przygotowuje rozwiązania legislacyjne w zakresie kodeksu karnego skarbowego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl