Gigaskok White & Case pod setkę przychodu w pandemicznym roku 2020

620

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case osiągnęła w 2020 r. przychód z działalności w imponującej kwocie 96,0 mln zł. To wynik aż o 20,5 mln zł (27 proc.) wyższy niż ten z roku 2019.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, identyczny był przychód kancelarii ze sprzedaży usług prawnych.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 27,4 mln zł i był o 3,3 mln zł i o 13,7 proc. wyższy niż ten z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 28,4 mln zł i wzrósł o 2,6 mln zł i o 10 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 28,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2020 2019    2018   2017   2016   2015    2014
White & Case    96,0 75,5     78,5    59,6   54,2    58,9     73,0

Kancelaria odnotowała w sprawozdaniu finansowym, że jej wspólnicy „analizując wyniki finansowe za 2020 rok, nie odnotowali zauważalnego wpływu COVID-19 na sprzedaż i świadczenie usług”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl