Sołtysiński Kawecki & Szlęzak mocno podkręciła obroty w pandemicznym 2020 roku

560

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak osiągnęła w 2020 r. znakomity przychód z działalności w kwocie prawie 128 mln zł, o prawie 13 mln większy niż rok wcześniej. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii tej polskiej firmy prawniczej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wyniósł 127,7 mln zł i był wyższy o 12,6 mln zł i o 10,4 proc. od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 67 mln zł i był o 9,2 mln zł i o 15,9 proc. wyższy od tego z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 66,8 mln zł i wzrósł o 11,7 mln zł i o 21,2 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 52,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

      2020       2019       2018       2017       2016      2015       2014
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak      127,7       115,1      113,7        101,7      105,9       98,0     107,8

Kancelaria w listopadzie 2020 r. przekształciła się ze spółki komandytowej w spółkę jawną, liczącą 24 wspólników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl