DWF doradcą w negocjacjach kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka

301
(www.energaostroleka.pl)

Prawnicy DWF w Polsce doradzali spółkom Elektrownia Ostrołęka oraz CCGT Ostrołęka w negocjacjach kontraktu EPC na budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowym (CCGT ) w Ostrołęce o mocy 745 megawatów oraz długoterminowej umowy serwisowej, zawartych ze spółkami z grupy General Electric. Wartość kontraktu EPC to ok. 2,5 mld zł.

Transakcja polegała na zawarciu z generalnym wykonawcą – spółkami z grupy General Electric – aneksu do kontraktu na budowę elektrowni opalanej węglem zastępującego ten kontrakt umową w formule EPC („pod klucz”) o generalną realizację inwestycji w postaci elektrowni gazowo-parowej. Konwersja technologii na niskoemisyjną jest przejawem transformacji polskiej energetyki.

Całość prac nadzorował Zbigniew Kozłowski, partner i wspólnik w DWF, a także Maciej Antoniak, local partner oraz Marcin Oszczak, counsel. W skład zespołu zaangażowanego w projekt weszli również Maciej Jamka, Miłosz Tomasik, Michał Bystrzyński, Karol Jaworecki, Aneta Słabik, Patrycja Treder, Dominika Sarek, Oskar Tułodziecki, Anna Kida, Ewelina Madej, Mariola Koska, Paweł Stykowski, Adrian Jonca, Izabela Plis, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kunicki oraz Paulina Sawicka.

CCGT Ostrołęka, która ma realizować projekt gazowy, jest spółką celową Energa SA – jednej z czterech największych polskich spółek energetycznych i jednego z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Energa SA wchodzi w skład PKN Orlen, który jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. PKN Orlen jest koncernem multienergetycznym, którego strategia rozwoju jest oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku Grupa Orlen zamierza przeznaczyć na inwestycje łącznie 140 mld zł.

General Electric jest globalnym koncernem przemysłowym wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. GE jest liderem między innymi w dziedzinie energetyki gazowej i odnawialnej, lotnictwa i opieki zdrowotnej.

Materiał kancelarii DWF