Baker McKenzie w pandemicznym 2020 roku przekroczyła granicę stu milionów przychodu

374

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie osiągnęła w 2020 r. wyśmienity przychód z działalności w kwocie 116,6 mln zł, o ponad 19 mln i 20 proc. większy niż rok wcześniej. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej międzynarodowej firmy prawniczej. Podwajając przychód w ostatnich sześciu latach pokonała granicę 100 mln zł, którą w historii polskiego rynku prawniczego przekroczyło tylko kilka kancelarii.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 19,4 mln zł i o 20 proc. od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 37 mln zł i był o prawie 15 mln zł i o 67 proc. wyższy od tego z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 34,1 mln zł i wzrósł o 12,5  mln zł i o 58 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 31,7 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2020    2019     2018       2017     2016    2015       2014
Baker McKenzie    116,6     97,2      93,6        82,2      67,6     71,4        56,5

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl