MDDP Olkiewicz i Wspólnicy partnerem prawnym konkursu PR Wings

91

Kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy została partnerem prawnym pierwszej edycji konkursu PR Wings 2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR). Prawnicy będą sprawować nadzór nad tajnością konkursu oraz poprawnością przebiegu plebiscytu i procedury głosowań, w tym czuwać nad zgodnością prac jury i procesu wyłaniania zwycięzców z regulaminem.

 Konkurs jest skierowany do wszystkich działających w Polsce podmiotów prowadzących działania komunikacyjne. Inicjatywa ma wyłonić najbardziej kreatywne, innowacyjne i efektywne projekty i kampanie z obszaru komunikacji i PR oraz promować najwyższe standardy profesjonalne i etyczne w branży.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów konkurs PR Wings został skonstruowany tak, by z jednej strony wyróżniać się dużą dostępnością, a z drugiej – wysoką wiarygodnością procesu wyłaniania zwycięzców i najlepszych projektów.

Zwycięzców w 13 kategoriach wybierze jury złożone z 25 niezależnych ekspertów – przedstawicieli agencji, wewnętrznych działów komunikacji, organizacji biznesowych i środowiska naukowego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 16 września 2021 r. podczas specjalnej gali organizowanej w ramach Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie konkursu 

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) to organizacja reprezentująca branżę PR w Polsce. Skupia podmioty świadczące usługi w zakresie public relations i komunikacji.

MDDP Olkiewicz i Wspólnicy to kancelaria prawna specjalizująca się w zakresie: prawa korporacyjnego, M&A, finansowania projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, doradztwa dla pracodawców, doradztwa regulacyjnego i compliance oraz postępowań sądowych i rozwiązywania sporów. Prawnicy MDDP mają szerokie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących prawa własności intelektualnej w wielu różnych sektorach biznesu, w tym w branży mediów, rozrywki i nowych technologii.

Materiał kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy