DWF wzmacnia praktykę rozwiązywania sporów i arbitrażu w Polsce

494

W lipcu do Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu DWF (Poland) dołączył na stanowisko counsela Łukasz Gorek.

Łukasz Gorek jest adwokatem oraz arbitrem wpisanym na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, budowlanego i cywilnego, koncentrując się na wieloaspektowym doradztwie w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Przez ponad 14 lat współpracował z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, a w ostatnim czasie związany był z notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółką budowlaną należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, gdzie odpowiadał m. in. za doradztwo strategiczne w sprawach związanych z postępowaniami spornymi, zajmując przez ostatnie lata stanowisko Head of Litigation. Ma wieloletnią praktykę w obsłudze świadczonej bezpośrednio przy realizacji największych kontraktów budowlanych i projektów inwestycyjnych, sporach budowlanych, zarządzaniu roszczeniami, jak również budowaniu strategii procesowych.

– Rozwiązywanie sporów i arbitraż to bardzo mocny obszar działania DWF (Poland). Dołączenie Łukasza stanowi istotne wzmocnienie naszego zespołu, a jego wiedza ekspercka i doświadczenie zdobyte zarówno w topowych firmach prawniczych, jak i w biznesie pozwoli rozszerzyć naszą ofertę dla klientów i przyczyni się do dalszego wzrostu konkurencyjności tej specjalizacji pod naszym szyldem – dodaje Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF (Poland).

Materiał kancelarii DWF Poland