DWF doradcą KGAL przy nabyciu farmy wiatrowej o mocy 27 MW

195

Prawnicy DWF w Polsce doradzali funduszowi ESPF 4, zarządzanemu przez KGAL, przy zakupie od Grupy Boryszew projektu farmy wiatrowej o mocy 27 megawatów, położonego 200 km na północny zachód od Warszawy.

Transakcja polegała na nabyciu 100 proc. udziałów w EW Rywałd sp. z o.o. za cenę 11 mln euro. Zakres doradztwa DWF obejmował due diligence, przygotowanie dokumentacji, jej negocjacje ze sprzedającym, a także wsparcie przy zamknięciu transakcji.

Całość prac nadzorował dr Karol Lasocki, odpowiedzialny za energetykę odnawialną w DWF, a także Rafał Woźniak, partner Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć. Za doradztwo podatkowe odpowiadał partner Adrian Jonca. W skład zespołu zaangażowanego w projekt weszli również Małgorzata Lesiak-Ćwikowska, Krzysztof Jagiełło, Katarzyna Stec, Wiktoria Rogaska, Olga Wiśniewska- Pietrzak, Patrycja Figuła, Joanna Derlikiewicz, Przemysław Bugnacki i Michał Zaniecki.

KGAL ESPF 4 – będący alternatywnym funduszem inwestycyjnym – zamknął się pod koniec 2019 r. kwotą 750 mln euro i zainwestował już ponad 85 proc. tego kapitału. Fundusz jest zarządzany przez spółkę KGAL, która jest wiodącym niezależnym podmiotem zarządzającym inwestycjami i aktywami, o wartości około 11,2 mld euro pod zarządem oraz 4 mld euro w administracji. Skupia się na długoterminowych inwestycjach kapitałowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych – w nieruchomości, infrastrukturę i lotnictwo. Grupa, założona ponad 50 lat temu, działa w całej Europie, a jej siedziba znajduje się w Grünwald pod Monachium (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 36 zakładach zlokalizowanych w 12 krajach, na czterech kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

Materiał kancelarii DWF Poland