Katarzyna Pamuła-Wróbel wzmocni zespół pomocy publicznej w Olesiński & Wspólnicy

251

1 czerwca do Olesiński & Wspólnicy dołączyła Katarzyna Pamuła-Wróbel, która przez ostatnich kilka lat pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas pracy w UOKiK Katarzyna zajmowała się oceną zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej. Dokonywała także notyfikacji projektów pomocy publicznej do Komisji Europejskiej, również projektów IPCEI (Important Projects of Common European Interest ).

W czasie 10 lat pracy w UOKiK Katarzyna przeprowadziła szereg analiz dotyczących występowania pomocy publicznej oraz jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. W szczególności dotyczyły one obszarów pomocy na badania, rozwój i innowacje, projektów IPCEI, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, finansowania wysokiego ryzyka, a w ostatnich miesiącach pomocy antykryzysowej. Ponadto jako reprezentantka Polski uczestniczyła w Forach Wysokiego Szczebla oraz w szeregu grup roboczych – od 2013 r. była przedstawicielką w grupie roboczej ds. modernizacji prawa pomocy publicznej, która stanowi trzon inicjatywy partnerstwa KE z państwami członkowskimi. Była punktem kontaktowym Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji KE dla naszego kraju. Brała także udział w tworzeniu prawa krajowego i unijnego, m. in. poprzez reprezentowanie Polski w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej. Zdobywała doświadczenie menedżerskie – od 2015 r., jako naczelnik wydziału, a następnie jako zastępca dyrektora kierowała zespołami ekspertów.

Dołączenie Katarzyny do O&W to duży krok w rozwoju specjalizacji pomocy publicznej. Katarzyna wniesie duże doświadczenie oraz mocne kompetencje i obejmie stanowisko dyrektora w dziale pomocy publicznej.

Kontakt do Katarzyny Pamuły-Wróbel: katarzyna.pamula@olesinski.com

Materiał kancelarii Olesiński & Wspólnicy