Awanse i powiększenie zespołu Life Sciences KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

527

1 czerwca 2021 roku adwokat Michał Chodorek uzyskał awans na stanowisko partnera kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński współzarządzającego praktyką Life Sciences. Michał Chodorek w dalszym ciągu będzie doradzał klientom w kwestiach dotyczących szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, w tym w zagadnieniach refundacyjnych oraz dystrybucyjnych, a także w sprawach wymagających znajomości prawa nowych technologii, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych – takich jak projekty e-Health, innowacyjne wyroby medyczne, czy AI w sektorze medycznym i Life Sciences.

– Michał Chodorek posiada dużą wiedzę merytoryczną i umiejętność łączenia jej z praktyką. Nominacja Michała na partnera kancelarii jest wyrazem uznania dla jego wiedzy i prawniczego kunsztu, rzetelności, a także wkładu w rozwój kancelarii KRK – mówi adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik, wspólnik współzarządzający praktyką Life Sciences w kancelarii.

W tym samym czasie adwokat Jakub Misiak objął stanowisko senior associate. Ma on bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej i weterynaryjnej, a także w sektorze aptecznym. W KRK odpowiada za zespół specjalizujący się w kwestiach wyrobów medycznych i leków weterynaryjnych.

– Awans Jakuba Misiaka jest odzwierciedleniem jego wysokich kompetencji zawodowych, wszechstronnego doświadczenia oraz rosnącej roli w rozwijaniu naszej praktyki Life Sciences, szczególnie w obszarach wyrobów medycznych i weterynarii – mówi adwokat Ewa Rutkowska, wspólnik współzarządzający praktyką Life Sciences w kancelarii.

Oprócz tego z początkiem kwietnia br. do zespołu kancelarii KRK dołączył adwokat Bartłomiej Sasin.

Bartłomiej Sasin specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, kwestiach dotyczących wyrobów medycznych oraz doradztwie legislacyjnym. Ma doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, marketingu, refundacji, compliance oraz działalności aptek. Od lat aktywnie wspiera organizacje branżowe z sektora Life Sciences. Uczestniczył w kluczowych dla branży wydarzeniach ostatnich lat, takich jak utworzenie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych oraz najważniejszych zmianach legislacyjnych, m.in. „Apteka dla aptekarza”, ustawa o Funduszu Medycznym czy ustawa o zawodzie farmaceuty.

Life Sciences to jedna z czterech kluczowych specjalizacji naszej kancelarii. Stawiamy na jej ciągły rozwój, co łączy się ze wzmacnianiem naszego zespołu i podwyższaniem jakości naszej pracy. Mecenas Sasin to prawnik doświadczony w doradztwie dla branży farmaceutycznej i producentów wyrobów medycznych – mówi mec. Ewa Rutkowska – cieszymy się, że wzbogaci nasze kompetencje w tych zakresach.

– Jesteśmy profesjonalnym i zgranym zespołem. Cieszą nas intelektualne wyzwania i wspieranie klientów w trudnym świecie regulacji farmaceutycznych. Stworzyliśmy uznaną praktykę na rynku, ale chcemy się ciągle rozwijać – czerwcowe awanse oraz dołączenie Bartłomieja Sasina do zespołu Life Sciences KRK bardzo dobrze wpisują się w ten plan – mówi mec. Paulina Kieszkowska-Knapik.

* * *

O kancelarii KRK

Kancelaria prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński posiada ugruntowaną pozycję lidera w doradztwie z zakresu Life Sciences, prawa produktowego i odpowiedzialności za produkt, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Potwierdzeniem tego jest nie tylko szerokie grono klientów obejmujące największe światowe korporacje, ale również najwyższe rekomendacje w międzynarodowych i polskich rankingach prawniczych, takich jak Chambers Europe, The Legal 500 czy w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Prawnicy kancelarii KRK angażują się także w pacjenckie sprawy pro bono.

Materiał kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński