Greenberg Traurig nieco podwyższyła przychód w pandemicznym roku 2020

352

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig osiągnęła w 2020 r. przychód z działalności w imponującej kwocie 95,1 mln zł. To wynik o 2,6 mln zł (ok. 3 proc.) wyższy niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, przychód kancelarii ze sprzedaży usług prawnych wynosił natomiast 93,6 mln zł i był o 200 tys. zł, czyli dwa promile, wyższy od tego wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 17,2 mln zł i był o 4,9 mln zł i o 40 proc. wyższy niż ten z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosi 17,0 mln zł i wzrósł o 5,1 mln zł i aż o 42,8 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 18,4 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

    2020       2019     2018     2017      2016     2015    2014
Greenberg Traurig      95,1        92,5     103,5      92,1       98,8      72,5     61,0

Kancelaria zaraportowała w sprawozdaniu finansowym, że w skomplikowanej pandemicznej sytuacji „zakończyła rok 2020 w dobrej kondycji i z lekkim optymizmem spogląda w przyszłość. W pierwszym kwartale w spółce komandytowej zatrudnionych zostało kilka nowych osób i są plany dalszego zwiększenia zatrudnienia. Precyzują się plany dołączenia nowej praktyki. Udało się także wynegocjować z Centrum Giełdowym przedłużenie obecnie obowiązującej umowy najmu o dodatkowe pół roku, co pomoże lepiej przygotować się do wyboru nowej siedziby firmy”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl