Bird & Bird zasiliła praktykę energetyczną trójką prawników przyłączonych z SSW

504

Grzegorz Pizoń, Łukasz Bondaruk i Joanna Perzyna są od lutego 2021 r. prawnikami kancelarii Bird & Bird – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, że wszyscy przeszli z kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions).

Dołączyli do zespołu Energy & Utilities warszawskiego biura kancelarii Bird & Bird uszczuplonego we wrześniu 2020 r. po odejściu partnera Andrzeja Nentwiga, szefa praktyki energetycznej, wespół z Agatą Adamczyk i Aleksandrą Kurecką, do założonego przezeń OZE-butiku GNZ Legal.

(www.linkedin.com)

Grzegorz Pizoń otrzymał w Bird & Bird stanowisko partnera kierującego praktyką; w SSW był counselem. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla firm energetycznych, obsłudze transakcji na rynku energii, zagadnieniach pomocy publicznej, funduszy i prawa unijnego dotyczącego handlu emisjami. Pracował dla firm z branż: cementowej, hutniczej, szklarskiej, chemicznej, papierniczej, energetyki (odnawialnej, konwencjonalnej i przemysłowej).

Wcześniej przez 2,5 roku był prawnikiem kancelarii SSW. Przedtem przez sześć lat pracował w kancelarii Ernst & Young Law.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Joanna Perzyna otrzymała w Bird & Bird stanowisko associate; takie samo zajmowała w SSW. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska, prawie nieruchomości i w obsłudze procesu inwestycyjnego. Doradza firmom energetycznym i przemysłowym w sprawach gospodarowania odpadami, handlu emisjami, budowie instalacji energetyki odnawialnej (elektrowni wiatrowych, słonecznych).

Wcześniej przez ponad dwa lata była prawniczką kancelarii SSW. Przedtem przez prawie dwa lata pracowała w kancelarii Ernst & Young Law, a przez ponad 1,5 roku w firmie EDP Renewables.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

(www.linkedin.com)

Łukasz Bondaruk otrzymał w Bird & Bird stanowisko associate; takie samo zajmował w SSW. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie pomocy publicznej, w doradztwie regulacyjnym w sprawach: integracji systemów elektroenergetycznych, handlu i zaopatrzenia w energię i paliwa, elektromobilności, magazynowania energii, zagospodarowania dwutlenku węgla.

Wcześniej przez ponad dwa lata był prawnikiem kancelarii SSW. Przedtem przez prawie dwa lata pracował w kancelarii Ernst & Young Law.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2016).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl