Gide i KKG w wielomiliardowym bankowym programie ugodowym dla frankowców

316

Kancelarie Gide Loyrette Nouel i Kubas Kos Gałkowski doradzały bankowi PKO BP przy przygotowaniu programu ugód z kredytobiorcami walutowymi.

Na 23 kwietnia 2021 r. PKO Bank Polski zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma podjąć decyzję w sprawie dalszych działań związanych z  propozycjami rozwiązania problemów kredytobiorców walutowych. To grupa klientów, którzy mają kredyty denominowane lub indeksowane w obcych walutach, głównie we frankach szwajcarskich. Bank chce wydzielić z kapitału specjalny fundusz w kwocie 6,7 mld zł; pokrywane byłyby z niego wypłaty dla frankowców, z którymi zawrze ugody o przewalutowaniu kredytów na złote.

Pod koniec 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom zawieranie takich ugód jako optymalne, w jej opinii, rozwiązanie problemu frankowców, które byłoby alternatywą dla drogi sądowej. Według propozycji Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, banki powinny zaoferować tym klientom możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i rozliczenia się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

Bank poinformował, że przeanalizował korzyści i ryzyka związane z możliwymi wariantami postępowania w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych. W jego ocenie zawarcie ugód wyeliminuje ryzyko kursowe po stronie klientów, a w banku ograniczy ryzyko prawne oraz niepewność co do kierunku ostatecznych rozstrzygnięć sądowych i ich skutków finansowych. PKO BP przeprowadził też wśród swoich klientów badanie, które pokazało, że aż 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem ugody.

– Mamy na stole konkretną, kompromisową propozycję ugód. Mówi ona, że banki potraktują kredytobiorców walutowych dokładnie tak, jak traktowały kredytobiorców złotowych. Jest ona niesłychanie kosztowna dla sektora bankowego. Bierze on na siebie wszystkie koszty związane ze wzrostem kursów walutowych. Wydaje się jednak, że przy aktualnej linii orzeczniczej sądów jest to jedyna propozycja, która ma szansę ukształtować konsensus społeczny w tej sprawie i pogodzić interesy banków, kredytobiorców walutowych, kredytobiorców złotowych oraz deponentów. Dlatego przedstawiamy ją do decyzji akcjonariuszy – oświadczył Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO BP.

PKO BP to największy bank w Polsce. Jak podaje Wikipedia, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski został założony w 1919 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1950 r. zlikwidowano ją, a na jej miejsce utworzono bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności W 1975 r. PKO została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego. W 1987 r. stała się ponownie samodzielnym bankiem zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W 2000  r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, która w 2004 r. weszła na giełdę.

Dziś to największy bank uniwersalny w Polsce, zatrudniający ok. 30 tys. osób. Obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje. Kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada 29,43 proc. akcji.

Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że jej prawnicy doradzali PKO BP przy programie ugód z kredytobiorcami walutowymi. W opracowaniu schematu ugodowego zakończenia sporów na gruncie walutowych kredytów mieszkaniowych, wdrażającego propozycję przewodniczącego KNF, doradzali counsel  Krzysztof Ciepliński i associate Hubert Karniewski z departamentu sporów sądowych i arbitrażu. Zagadnienia dotyczące prawa konkurencji analizował associate  Szymon Chwaliński z departamentu prawa konkurencji i dystrybucji. W zakresie prawa spółek handlowych i rynków kapitałowych doradzał Dawid Van Kędzierski, associate w departamencie prawa rynków kapitałowych

„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą prawnym PKO BP w sprawie ugód frankowych była także kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl