Duo od prawa własności intelektualnej przeszło z kancelarii Penteris do KRK

491

Piotr Zawadzki i Ewa Bugajska są od marca 2021 r. prawnikami kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, iż przeszli oni z kancelarii Penteris.

Piotr Zawadzki, tak samo jak w Penterisie, kieruje w KRK praktyką jako Head of IP & DP. Specjalizuje się w prawie znaków towarowych, prawie patentowym, prawie autorskim, regulacjach handlu internetowego, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, a także prawie danych osobowych i nieosobowych. Reprezentuje strony postępowań o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi.

Doradza w zakresie kontraktów informatycznych, transakcji dotyczących know-how, prac badawczo-rozwojowych, przetwarzania danych wrażliwych.

Przez ostatnie dziewięć miesięcy był prawnikiem kancelarii Penteris. Przedtem przez trzy lata pracował w Bird & Bird. Wcześniej przez rok kierował praktyką prawa telekomunikacji, mediów i nowych technologii oraz własności intelektualnej w kancelarii Linklaters. Przyszedł tam z kancelarii Hogan Lovells, w której pracował pięć lat, a do niej przeniósł się z Salans, gdzie pracował przez prawie 2,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2012 r., rzecznikiem patentowym od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ewa Bugajska, jako młodszy prawnik w KRK, zajmować się ma ochroną znaków towarowych (w tym obsługą postępowań zgłoszeniowych i spornych) oraz zarządzaniem portfolio praw własności intelektualnej.

Ostatnio przez ponad rok była prawnikiem kancelarii Penteris, a wcześniej przez kilka miesięcy –  jej poprzedniczki, kancelarii Magnusson.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2019).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl