Kolejni prawnicy odeszli z Elżanowski Cherka & Wąsowski do własnej kancelarii

941
Adam Szalc i Michał Zięba

Hanton Szalc Zięba & Partnerzy – tak nazywa się kancelaria uruchomiona w marcu 2021 r. przez dwóch prawników, którzy wcześniej odeszli z kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski (EChW).

„Rynek Prawniczy” ustalił, że założycielami nowej kancelarii, jej partnerami zarządzającymi i wspólnikami prowadzącej ją spółki partnerskiej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2021 r., są Adam Szalc i Michał Zięba.

Adam Szalc wyjaśnił „Rynkowi Prawniczemu”, że nazwa Hanton to brand  kancelarii, pod którym będzie działać, podchodząc do świadczenia obsługi prawnej  sektorowo. Kancelaria chce specjalizować się w doradztwie dla „określonych rynków regulowanych i wyspecjalizowanych branż”, takich jak kolejnictwo, energetyka, ale także m.in. infrastruktura i budownictwo; nowe technologie; nieruchomości; produkcja i przemysł; transport, spedycja i logistyka; handel i usługi. Świadczy kompleksową obsługę prawną: sporządzanie opinii, analiz; przygotowanie i negocjowanie umów; obsługa transakcji, w tym fuzji i przejęć; reprezentacja przez organami administracji publicznej, sądami i w postępowaniach arbitrażowych.

Adam Szalc specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, energetycznym. Doradza przy przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw, sprzedaży nieruchomości, tworzeniu przedsięwzięć joint venture, a także spółkom energetycznym w zakresie bieżącej działalności korporacyjnej oraz działalności na rynkach regulowanych. Przeprowadza badania prawne spółek (legal due diligence ). Pracował dla inwestorów i przedsiębiorstw budowlanych przy obsłudze realizacji projektów budowlanych. Reprezentuje strony postępowań przed sądami i organami administracji, w tym przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przez 12 lat był prawnikiem kancelarii EChW. Jest adwokatem.

Michał Zięba specjalizuje się w obsłudze prawnej sektorów transportu kolejowego, infrastruktury i budownictwa. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmian ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych, w tym w zakresie implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej.

Przez 2,5 roku był prawnikiem i partnerem w ECh&W. Wcześniej był dwukrotnie, raz dwa lata i raz 2,5 roku, dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego – z czteromiesięczną przerwą na stanowisku dyrektora Działu Bezpieczeństwa Kolejowego i Interoperacyjności w spółce konsultingowej Zespół Doradców Gospodarczych ”Tor”. Przedtem przez ponad 3,5 roku pracował jako główny specjalista w Departamencie Prawnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a przez ponad rok – jako referendarz  w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008).

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, w kancelarii są także radca prawny Ewelina Nieznalska, która przeszła z Urzędu Transportu Kolejowego, aplikantka radcowska Anna Głusiec, która przeszła z kancelarii Gawroński & Partners. Adam Szalc poinformował „Rynek Prawniczy”, że w zespole są również of counsel Paweł Bączkowski i kierownik biura Lidia Szczygło.

Od grudnia 2020 r. działa kancelaria Wąsowski Lorenc-Pawlak (WLP Legal) uruchomiona przez grupę innych prawników, którzy odeszli z kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl