Aksamitny rozpad kancelarii EChW, dawniej Elżanowski Cherka & Wąsowski

1098

„W związku ze zmianami organizacyjnymi Elżanowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. (dawniej Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp.k.) kontynuuje działalność w ograniczonym zakresie” – taki komunikat można przeczytać na witrynie pod internetowym adresem www.echw.pl. Niegdyś pod nim znajdowała się witryna kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Niżej komunikat głosi ”Wspólnicy i partnerzy ECh&W prowadzą działalność  prawniczą pod następującymi firmami”, kierując odbiorcę w dwa miejsca: Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. oraz Cherka i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., i odpowiednio pod jeden i ten sam adres realny oraz dwa różne wirtualne (internetowe). Adres www.elzanowski.pl jest nieaktywny (strona w budowie). Natomiast pod adresem www.cherka.pl znajduje się witryna tejże kancelarii.

Możemy  dowiedzieć się stamtąd, że tworzą ją prawnicy „uprzednio tworzący zespół nieruchomości kancelarii Elżanowski, Cherka & Wąsowski”. Nowa kancelaria „specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej zagadnień związanych z prawem nieruchomości, zarówno w aspektach administracyjno-prawnych, jak i cywilnych”. Doradza „funduszom inwestycyjnym, deweloperom oraz innym podmiotom w sektorze nieruchomości biurowych, komercyjnych i mieszkaniowych”, dostarczając im „wyspecjalizowanych (…) usług prawnych, obejmujących wszystkie etapy inwestycji w nieruchomości”.

Z Internetu wynika, że kancelaria działa od grudnia 2020 r.

Z witryny internetowej kancelarii wynika natomiast, że jej partnerami są Maksymilian Cherka i Katarzyna Mitelsztedt-Hakenberg.

Maksymilian Cherka specjalizuje się w prawie: planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlanym, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz procedurze administracyjnej. Doradza funduszom inwestycyjnym, firmom deweloperskim przy inwestycjach w nieruchomości biurowe, handlowe, mieszkaniowe, oraz jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami. Reprezentuje inwestorów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Zajmuje się również zagadnieniami prawa inwestycji budowlanych w odniesieniu do energetyki wiatrowej.

Wcześniej przez ponad 15 lat pracował w kancelarii Elżanowski Cherka Wąsowski.

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Mitelsztedt-Hakenberg specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego i transakcji zbywania i nabywania nieruchomości. Doradza przy umowach o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umowach o prace projektowe, tzw. umowach partycypacyjnych dotyczących realizacji przez podmioty prywatne inwestycji o charakterze publicznym, m.in. drogowych. Negocjuje kontrakty. Przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence ), sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Prowadziła postępowania reprywatyzacyjne dotyczące tzw. gruntów warszawskich. Pracowała dla firm deweloperskich i funduszy inwestycyjnych z sektora nieruchomości.

Wcześniej przez cztery lata pracowała w kancelarii Elżanowski Cherka Wąsowski. Przedtem przez rok była prawniczką kancelarii Zając i Wspólnicy w Warszawie i przez rok w firmie doradczej Deloitte.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na witrynie internetowej kancelaria podaje, że w jej zespole są także radcowie prawni Andrzej Zych, Beata Włodarczyk, Iwona Kaczmarczyk, prawniczka Anna Skonieczna, aplikant adwokacki Andrzej Sikorski, studentka prawa Joanna Rutkowska. Współpracują z nią także jako of counsels prof. Jacek Jagielski, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Tomasz Bąkowski, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako of counsels kancelarii wymienieni są również radcowie prawni Filip Elżanowski, Fabian Elżanowski, adwokaci Małgorzata Cur, Anna Kucińska-Bar, Łukasz Dziamski, Marek Kowalski.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Fabian Elżanowski jest jednocześnie od stycznia 2021 r. partnerem w kancelarii Elżanowski & Partnerzy. Według Krajowego Rejestru Sądowego, w styczniu 2021 r. została zarejestrowana spółka partnerska Elżanowski & Partnerzy, której partnerami są także Małgorzata Cur, Anna Kucińska-Bar i Marek Kowalski.

Od grudnia 2020 r. działa kancelaria Wąsowski Lorenc-Pawlak (WLP Legal) uruchomiona przez grupę prawników, którzy odeszli z kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. Jej założycielami, partnerami imiennymi i wspólnikami-komplementariuszami prowadzącej ją spółki komandytowej, są Krzysztof Andrzej Wąsowski i Karolina Lorenc-Pawlak. Wraz z nimi do nowej kancelarii z Elżanowski Cherka & Wąsowski przeszli Paulina Kapler, Tomasz Ficek, Katarzyna Bando, Piotr Jakubowski.

Natomiast w marcu 2021 r. zainaugurowała działalność kancelaria Hanton Szalc Zięba & Partnerzy utworzona przez innych dwóch prawników, którzy wcześniej pracowali w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. Jej założycielami są Adam Szalc i Michał Zięba.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl