Prawniczka PPP opuściła Baker McKenzie i współpracuje z kancelarią BWW

584

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Agnieszka Ferek opuściła z końcem 2020 r. warszawskie biuro kancelarii Baker McKenzie, w którym była partnerem lokalnym.

W ramach własnej indywidualnej praktyki podjęła współpracę z kancelarią Banasik Woźniak i Wspólnicy przy obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Kancelaria BWW poinformowała, iż Agnieszka Ferek współpracuje z nią jako of counsel. Jedną ze specjalizacji tej firmy prawniczej jest obsługa inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

(www.linkedin.com)

Agnieszka Ferek ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od wielu specjalizuje się w regulacjach prawnych PPP i obsłudze przedsięwzięć realizowanych w tym modelu. Przygotowuje przedwdrożeniowe analizy prawne dla partnerów prywatnych i publicznych. Opracowuje struktury umów PPP. Przygotowuje dokumentację dla wszystkich typów transakcji realizowanych w różnych modelach PPP. Reprezentuje strony w negocjacjach umów PPP i koncesji na roboty budowlane prowadzonych w ramach postępowań przetargowych. Doradza w zakresie dokumentacji przetargowej.

Wcześniej przez 7,5 roku była partnerem w Baker McKenzie, rozwijając tam praktykę PPP. Przedtem przez 13 lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells, przez rok w CMS i tyle samo w kancelarii Jeantet et Associes.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl