Awanse w kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k.

692

Kancelaria Gessel, Koziorowski sp.k. informuje, że w 2021 roku na stanowiska managing associate zostały promowane cztery osoby od lat pracujące w Gessel, Koziorowski sp.k.: Marta Grabiec, adwokat z Zespołu Prawa Pracy, Life Sciences i Własności Intelektualnej, kierowanego przez Adama Kraszewskiego, Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat, oraz Krzysztof Jasiński, radca prawny z zespołu M&A kierowanego przez Marcina Macieszczaka, a także dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny z Zespołu Arbitrażu kierowanego przez dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz.

Marta Grabiec, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym i ochronie dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów, w tym dokumentacji transakcyjnej, z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Doradza w sprawach ochrony własności intelektualnej klientom z różnych branż, w tym branży biotechnologicznej, nowych technologii, e-commerce, branży medialnej i rozrywkowej, jak również branży odzieżowej i obuwniczej. Reprezentuje interesy klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rejestracją i unieważnieniem praw własności przemysłowej, występując m.in. w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP dotyczących znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów przed sądami ds. ochrony własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, występując w postępowaniach, które wynikają z naruszenia tych dóbr za pośrednictwem prasy, filmów lub publikacji książkowych. W Gessel, Koziorowski sp.k. od 2012 roku.

 

Krzysztof Jasiński, radca prawny, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, przeprowadzaniu analiz due diligence, prawie spółek i prawie handlowym. Przed dołączeniem do zespołu przez sześć lat pracował w cenionych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z obrotem gospodarczym i obsługą korporacyjną spółek. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w tym w „Przeglądzie Prawa Handlowego” i „Przeglądzie Sądowym”.  W Gessel, Koziorowski sp.k. od 2016 roku.

Dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny, specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym z zakresu transakcji M&A oraz sektora budowlanego.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów typu moot court z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz arbitrażu gospodarczego, w których obecnie występuje w roli arbitra. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego. W Gessel, Koziorowski sp.k. od 2015 roku.

Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się obsługą prawną transakcji fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując w szczególności z funduszami private equity i venture capital, w tym przygotowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną, prowadzi i koordynuje prace w zakresie analiz due diligence, przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji. Posiada duże doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych. Współautorka komentarza praktycznego do Kodeksu spółek handlowych (Łączenie, podział i przekształcanie spółek) oraz komentarza do ustawy Prawo przedsiębiorców, prelegentka na konferencjach i warsztatach. W Gessel, Koziorowski sp.k. od 2011 roku.

Materiał kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k.