Domański Zakrzewski Palinka pozyskuje z Hogan Lovells pięcioro prawników finansowych

882
Od lewej: Anna Kuczewska, Martyna Komorniczak, Rafał Grochowski, Anna Sienkiewicz, Joanna Sępkowska

Rafał Grochowski, Anna Kuczewska, Martyna Komorniczak, Joanna Sępkowska i Anna Sienkiewicz są od 1 marca 2021 r. w zespole kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, że prawnik i cztery prawniczki razem pracowali przedtem w kancelarii Hogan Lovells.

Doświadczony ekspert Rafał Grochowski został w Domański Zakrzewski Palinka partnerem i wedle informacji tej kancelarii „wraz ze swoim zespołem wzmocni” praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych, którą kierują partnerzy Andrzej Foltyn jako szef, oraz Magdalena Skowrońska. Ów „zespół finansowania infrastruktury i emisji długu specjalizuje się w kwestiach dotyczących finansowania projektów typu project finance, inwestycji infrastrukturalnych w sektorze państwowym i komunalnym oraz w transakcjach z udziałem inwestora prywatnego, jak również w obszarze finansowania nieruchomości. W ostatnich latach zespół doradzał przy takich projektach jak finansowanie portów lotniczych, środków transportu publicznego, obiektów związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodną, finansowanie budowy obiektów sportowych, infrastruktury mieszkaniowej i placówek medycznych” – informuje DZP w komunikacie prasowym.

Krzysztof Zakrzewski, partner zarządzający DZP, cytowany w tymże komunikacie, uznał ten transfer za „znaczące wzmocnienie potencjału” kancelarii. Natomiast

Andrzej Foltyn ocenił, że dzięki niemu będzie ona mogła zaoferować „klientom pełne spektrum usług związanych z finansowaniem projektów infrastrukturalnych”.

Rafał Grochowski specjalizuje się w obsłudze prawnej rynków kapitałowych, projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także transakcji na papierach wartościowych i spółek publicznych. Doradzał bankom w kwestiach finansowania przedsiębiorstw, emisji instrumentów dłużnych, w transakcjach leasingu nieruchomości (w tym zwrotnego),  przy restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, w tym poprzez sekurytyzację wierzytelności.

Wcześniej przez 16 lat pracował w kancelarii Hogan Lovells, w której na stanowisku partnera kierował praktyką bankowości i infrastruktury.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1988).

Anna Kuczewska zajmuje w Domański Zakrzewski Palinka stanowisko senior associate, takie samo zajmowała w Hogan Lovells. Specjalizuje się w obsłudze bankowości transakcyjnej, w tym przedsięwzięć z zakresu infrastruktury transportowej (lotniska, linie kolejowe), sportowej (stadiony), kulturalno-rozrywkowej. Doradzała instytucjom finansowym i samorządom przy emisji obligacji, w tym przychodowych.

Wcześniej przez prawie 11,5 roku pracowała w kancelarii Hogan Lovells.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002).

Martyna Komorniczak zajmuje w Domański Zakrzewski Palinka stanowisko associate, takie samo zajmowała w Hogan Lovells. Specjalizuje się w obsłudze bankowości transakcyjnej, usług finansowych, rynków kapitałowych, restrukturyzacji. Doradzała bankom, instytucjom finansowym, funduszom private equity, przedsiębiorcom i inwestorom instytucjonalnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Wcześniej przez ponad 1,5 roku pracowała w kancelarii Hogan Lovells. Przedtem ponad 5,5 roku była prawniczką kancelarii Greenberg Traurig.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2015).

Joanna Sępkowska zajmuje w Domański Zakrzewski Palinka stanowisko associate, takie samo zajmowała w Hogan Lovells. Specjalizuje się w obsłudze transakcji finansowania nieruchomości, na papierach wartościowych i rynkach kapitałowych, inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych oraz spółek publicznych. Doradzała bankom przy emisji instrumentów dłużnych, w tym obligacji przychodowych przez gminy.

Wcześniej przez prawie 11,5 roku pracowała w kancelarii Hogan Lovells.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentką studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego (2011).

Anna Sienkiewicz zajmuje w Domański Zakrzewski Palinka stanowisko associate. Specjalizuje się w obsłudze instytucji finansowych, przedsiębiorstw, w tym w zakresie finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych. Doradzała przy transakcjach finansowania spółek kredytami, przy emisji instrumentów dłużnych.

Wcześniej przez prawie 1,5 roku pracowała w kancelarii Hogan Lovells, przez niespełna pół roku – w kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal, a przez ponad 1,5 roku w firmie ubezpieczeniowej MetLife.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2020).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl