Dwie Polki z trzema nagrodami dla wschodzących eurogwiazd prawa

3153

Agnieszka Sztoldman z kancelarii Taylor Wessing i Dominika Chrabańska z firmy farmaceutycznej Pelion zdobyły nagrody Rising Stars Awards Europe 2020. Ta pierwsza została nawet podwójną laureatką tego konkursu.

Konkurs o te nagrody zorganizowała brytyjska firma Euromoney Institutional Investor, jedna z największych w branży informacji biznesowych i finansowych na świecie, wydawca takich periodyków drukowanych i internetowych jak m.in. „Euromoney”, „International Tax Review”, „International Financial Law Review”, „Managing Intellectual Property”. Mają one być profesjonalnym uznaniem dla prawników biznesowych, którzy są na wznoszącej się ścieżce zawodowej kariery. Przyznano je najbardziej obiecującym talentom w 25 specjalistycznych dziedzinach praktyki, w tym m.in. podatków, sporów sądowych, własności intelektualnej, finansowania przedsiębiorstw, oraz w 34 jurysdykcjach europejskich.

Na ogłoszonej w grudniu 2020 r. „krótkiej liście” znalazło się prawie 200 osób, które zostały wysoko ocenione przez kolegów z branży i klientów, a także odegrały kluczową rolę przy istotnych projektach i transakcjach w minionym roku. Należą one do „pokolenia przyszłych partnerów” w firmach prawniczych. Wśród nich były dwie prawniczki z Polski: Agnieszka Sztoldman w kategorii „Prawo nauk przyrodniczych” (Life Sciences ) oraz Alicja ZalewskaCMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w kategorii „Znaki towarowe” (Trademark ).

Rozstrzygnięcie konkursu i wirtualna ceremonia wręczenia nagród odbyły się 18 lutego 2021 r.; wyłoniono 148 laureatów w poszczególnych specjalizacjach oraz europejskich jurysdykcjach.

Ostatecznie nagrody przyznano dwóch prawniczkom z Polski. Agnieszka Sztoldman otrzymała nie tylko nagrodę w kategorii specjalistycznej, w której była nominowana (uznano ją za „eksperta od ochrony biznesu i własności intelektualnej w procedurach regulacyjnych dotyczących biotechnologii i farmacji”), ale także dla wschodzącej eurogwiazdy w Polsce. Taką samą zdobyła Dominika Chrabańska, która, podobnie jak wszyscy inni nagrodzeni z poszczególnych jurysdykcji, nie była ujawniona na shortlist. Natomiast Alicja Zalewska ostatecznie nie znalazła się w gronie laureatów w kategorii Trademark, którymi zostało czworo innych prawników.

(www.linkedin.com)

Agnieszka Sztoldman w warszawskim biurze kancelarii Taylor Wessing pracuje od kwietnia 2019 r. Zajmuje w nim stanowisko senior associate w praktyce prawa własności intelektualnej i technologii informatycznych kierując podpraktyką Life Sciences/ Healthcare. Specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej, procesach sądowych, prowadzeniu sporów i doradztwie w dziedzinach prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi w sektorach farmacji i biotechnologii. Doradza w kwestiach reklamy leków i suplementów diety, obrotu i refundacji leków.

Wcześniej była prawniczką kancelarii SMM Legal w której przez rok współkierowała praktyką własności intelektualnej i konkurencji. Przedtem przez prawie trzy lata była prawniczką kancelarii Dentons, przez ponad rok – kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak i przez dwa lata – Clifford Chance.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych (2012) oraz doktorem nauk prawnych (2017) Uniwersytetu Warszawskiego.

(www.linkedin.com)

Dominika Chrabańska (na internetowej liście nagrodzonych wymieniono ją błędnie jako Charabanska) została zgłoszona do konkursu jeszcze jako prawniczka kancelarii Kondrat i Partnerzy, ale „Rynek Prawniczy” ustalił, iż od sierpnia 2020 r. jest ona prawniczką farmaceutycznej firmy Pelion. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w tym w kwestiach dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, prawnych aspektów handlu hurtowego, detalicznego, reklamy produktów leczniczych (również weterynaryjnych), wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych oraz suplementów diety. Reprezentowała strony w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Doradzała w sprawach refundacji leków oraz związanych z odpowiedzialnością za produkt.

W kancelarii Kondrat i Partnerzy pracowała przez 2,5 roku. Wcześniej przez sześć lat była prawniczką kancelarii Czyżewscy. Jest adwokatem od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2012).

Kandydatów do nagród wytypował zespół badawczy po przeprowadzeniu serii wywiadów telefonicznych z praktykami z różnych dziedzin prawa i jurysdykcji wzbogaconych researchem w czasopismach, katalogach i rankingach prawniczych. Wedle metodologii konkursu, „Wschodząca Gwiazda” to  współpracownik, doradca lub świeżo mianowany partner w kancelarii, z maksymalnie piętnastu latami doświadczenia zawodowego, przed ukończeniem czterdziestego roku życia, działający na poziomie partnerskim. Zwycięzców wybrał zespół starszych redaktorów Euromoney po przeprowadzeniu „szeroko zakrojonych badań” i oceny ich osiągnięć zawodowych, poparcia od przedstawicieli branży prawniczej oraz znaczenia w ramach swojej specjalizacji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl