Prawnicy odeszli z LDS, partner – z CMS, do nowej firmy

1114

ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates to kancelaria, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2021 r. Tworzą ją pospołu grupa byłych prawników kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy, pod wodzą Justyny Rasiewicz, wraz z Markiem Oleksynem, byłym partnerem w kancelarii CMS.

Jak poinformowali „Rynek Prawniczy” założyciele kancelarii ROA, jest to „wyspecjalizowany butik z zakresu ochrony własności intelektualnej” oferujący usługi w dziedzinach „zwłaszcza spraw spornych patentowych, o znaki towarowe i prawa autorskie” oraz w sprawach „przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, reklamy i promocji, nowych technologii oraz ochrony i komercjalizacji dóbr osobistych”.

Partnerami imiennymi i inicjatorami kancelarii są Justyna Rasiewicz i Marek Oleksyn.

Justyna Rasiewicz specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Zajmuje się głównie prowadzeniem przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami krajowymi i unijnymi sporów z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, w tym procesów dotyczących ochrony patentów i dodatkowych praw ochronnych dla produktów leczniczych, farmaceutycznych i biotechnologicznych. Doradza także w sprawach znaków towarowych, wzorów przemysłowych, ochrony odmian roślin, nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Pracowała dla firm farmaceutycznych, budowlanych, handlowych, informatycznych.

Wcześniej przez 9,5 roku była prawnikiem i partnerem specjalistycznej kancelarii własności intelektualnej LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Przedtem przez trzy lata praktykowała we własnej indywidualnej kancelarii, a przez osiem lat pracowała w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, współpracując z Markiem Oleksynem. Jest radcą prawnym.

Marek Oleksyn specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe), prawie nieuczciwej konkurencji, autorskim, ochrony roślin. Reprezentuje strony procesów sądowych w sprawach naruszeń prawa z tego zakresu, sporów o domeny internetowe, postępowań o unieważnienie i wygaśnięcie znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP. Przygotowuje i negocjuje umowy licencyjne i o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz opinie prawne w tej materii. Sporządzał projekty kontraktów informatycznych na wdrożenie i utrzymanie systemów oraz doradzał przy prawnych aspektach marketingu sportowego. Pracował dla firm z sektorów chemicznego, budowlanego, informatycznego, finansowego, motoryzacyjnego, dóbr konsumpcyjnych i luksusowych.

Wcześniej przez 6,5 roku był prawnikiem kancelarii CMS, w tym od maja 2019 r. partnerem. Przedtem przez prawie 11 lat pracował w kancelarii  Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

W zespole prawników nowej firmy są także: senior associates  Sylwia Stepaniuk i Magdalena Stroba oraz of counsel  Agnieszka Oleksyn-Wajda (nie pracowała wcześniej w LDS).

Sylwia Stepaniuk, poprzednio senior associate w LDS, specjalizuje się w prawie autorskim, prawie Internetu oraz nowych technologii, w tym kwestiami ochrony danych osobowych. Zajmuje się również prawną ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych, kwestiami zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zagadnieniami związanymi z prawem konsumenckim. Reprezentuje strony w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych, a także w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi. Doradza przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz danych osobowych.

W kancelarii LDS pracowała ponad osiem lat, wcześniej przez trzy lata – w kancelarii Salans.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).
Magdalena Stroba, poprzednio senior associate w LDS, specjalizuje się w sprawach spornych z zakresu własności intelektualnej, w tym w sprawach patentowych.

W kancelarii LDS pracowała 4,5 roku. Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016).

Agnieszka Oleksyn-Wajda specjalizuje się m.in. w polskim i wspólnotowym prawie ochrony środowiska w kontekście procesów inwestycyjno-budowlanych. Zajmowała się doradztwem w sprawach: ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, odpowiedzialności za jego zanieczyszczenie, w tym rekultywacji gleb i wód gruntowych, gospodarki odpadami, pozwoleń środowiskowych oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wcześniej pracowała m.in. przez 11 lat w firmie doradczej KPMG jako specjalistka od podatków. Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Zespół ROA uzupełniają associates : aplikant adwokacki Hubert Baluk, poprzednio associate w LDS; aplikantka rzecznikowska Paulina Sitarek, poprzednio junior associate w LDS; aplikantka radcowska Joanna Rychter, poprzednio junior associate w LDS;  aplikant rzecznikowski Wojciech Wizner, poprzednio junior associate w LDS.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl