Dwa awanse partnerskie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

635

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Wojciech Iwański i Andrzej Motyka są od 1 stycznia 2021 r. partnerami kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

(www.linkedin.com)

Wojciech Iwański w kancelarii pracuje od 13,5 roku. Specjalizuje się w prawie finansowym,  prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego. Doradza w sprawach podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie usług bankowych, płatniczych i maklerskich. Reprezentuje strony w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Obsługuje wdrażanie nowych technologii w bankowości i usługach płatniczych, w tym korzystanie z cloud computingu, nowoczesnych płatności, walut wirtualnych, oraz regulowany outsourcing czynności przez instytucje finansowe.

Jest adwokatem od 2012 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007) i doktorem prawa (2012) tej uczelni.

(www.linkedin.com)

Andrzej Motyka w kancelarii pracuje od ponad 12 lat. Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie rynków kapitałowych. Obsługiwał fuzje i przejęcia spółek w sektorach chemicznym, spożywczym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, dóbr konsumpcyjnych. Pracował dla międzynarodowych grup kapitałowych, funduszy private equity m.in. przy transakcjach prywatyzacyjnych, dla polskich firm rodzinnych pozyskujących inwestorów. Reprezentuje strony arbitrażowych i sądowych sporów korporacyjnych pomiędzy akcjonariuszami spółek. Doradza w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009).

Według danych z witryny internetowej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest w niej obecnie 30 partnerów i 161 prawników ogółem.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl