Część prawników odeszła z Elżanowski Cherka & Wąsowski do nowej kancelarii

1995

Wąsowski Lorenc-Pawlak (WLP Legal) – „Rynek Prawniczy” ustalił, że tak nazywa się kancelaria uruchomiona w grudniu 2020 r. przez grupę prawników, którzy odeszli z kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Założycielami nowej kancelarii, jej partnerami imiennymi i wspólnikami-komplementariuszami prowadzącej ją spółki komandytowej, są Krzysztof Andrzej Wąsowski i Karolina Lorenc-Pawlak. Dlatego kancelaria Elżanowski, Cherka & Wąsowski posługuje się teraz skróconą nazwą EChW.

Krzysztof Andrzej Wąsowski był współzałożycielem kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, w której przepracował 15 lat. Do 2018 r., przez prawie 20 lat był adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w prawie i procedurze administracyjnych. Obecnie jest adiunktem na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (2003), absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1998).

Karolina Lorenc-Pawlak była ostatnio partnerem w Elżanowski Cherka & Wąsowski, kierując praktyką instytucji finansowych. Pracowała w niej 10 lat. Jest adwokatem.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że w zespole kancelarii są jeszcze byli prawnicy Elżanowski Cherka & Wąsowski: Paulina Kapler, Tomasz Ficek, Katarzyna Bando, Piotr Jakubowski.

Paulina Kapler specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Ostatnio zajmowała w Elżanowski Cherka & Wąsowski stanowisko senior associate. Pracowała w niej ponad 10 lat. Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Tomasz Ficek ostatnio zajmował w Elżanowski Cherka & Wąsowski stanowisko senior associate. Jest radcą prawnym.

Katarzyna Bando w Elżanowski Cherka & Wąsowski pracowała prawie sześć lat. Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. (2016).

Piotr Jakubowski jest aplikantem radcowskim, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl