Pięć noworocznych awansów partnerskich w kancelarii Dentons

702

Jacek Jezierski, Maciej Jodkowski, Piotr Nerwiński, Magdalena Szwarc-Brożyna i Anna Szymańska są od 1 stycznia 2021 r. partnerami w kancelarii Dentons – poinformowała  „Rynek Prawniczy” ta firma.

Jacek Jezierski jest partnerem w zespole nieruchomości kancelarii. Awansował ze stanowiska managing counsel.  Specjalizuje się w prawie nieruchomości, korporacyjnym i cywilnym. Doradza przy transakcjach nabycia, sprzedaży (asset / share deals) i najmu nieruchomości, a także w prawnych aspektach zarządzania nimi. Pracował przy tworzeniu i strukturyzacji przedsięwzięć  joint venture dotyczących budowy i sprzedaży budynków biurowych, handlowych i magazynowych oraz przy transakcjach nabycia portfeli mieszkań na wynajem.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od ponad dziewięciu lat.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Maciej Jodkowski jest partnerem w zespole nieruchomości kancelarii. Awansował ze stanowiska managing counsel.  Specjalizuje się w obsłudze transakcji zakupu, sprzedaży i najmu zwrotnego nieruchomości w sektorze biurowym i magazynowym, sprzedaży udziałów i akcji, połączeń i przejęć spółek nieruchomościowych. Doradza przy umowach najmu powierzchni handlowych i biurowych a także przy inwestycjach budowlanych, w tym w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od prawie 10 lat. Wcześniej m.in. przez rok kierował praktyką nieruchomości w kancelarii PwC Legal, a przedtem przez cztery lata był prawnikiem w kancelarii Linklaters.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2003).

Piotr Nerwiński jest partnerem w zespole bankowości i finansów kancelarii. Awansował ze stanowiska managing counsel.  Doradza bankom i innym instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom przy transakcjach finansowania. Obsługuje transakcje project finance, w tym dotyczące odnawialnych źródeł energii, nieruchomości komercyjnych, nabycia spółek.

W kancelarii Dentons pracuje od prawie 6,5 roku. W 2015 i 2016 r. był dwukrotnie na pół roku delegowany (secondment ) do pracy w biurze prawnym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, gdzie doradzał przy międzynarodowych transakcjach finansowania. Wcześniej przez ponad pół roku był prawnikiem kancelarii Deloitte Legal, a przedtem przez prawie cztery lata – Wardyński i Wspólnicy i przez 1,5 roku  – kancelarii  Rakowski & Wspólnicy w Warszawie.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Magdalena Szwarc-Brożyna jest partnerem w zespole nieruchomości kancelarii. Awansowała ze stanowiska counsela.  Specjalizuje się w obsłudze transakcji nabycia i sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości biurowych,  magazynowych, przemysłowych i mieszkaniowych. Zajmuje sie nadzorem nad badaniami due diligence, opracowywaniem i negocjowaniem umów, doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pracowała m.in. dla zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestujących w nieruchomości.

W kancelarii Dentons pracuje od prawie 5,5 roku. Wcześniej przez dwanaście lat była prawniczką kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Anna Szymańska jest partnerem w zespole prawa zamówień publicznych i kontraktów rządowych kancelarii stojąc w nim na czele praktyki obronności i bezpieczeństwa.  Awansowała ze stanowiska managing counsel.  Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, w tym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz infrastrukturalnych, w zagadnieniach związanych z koncesjami na roboty budowlane i usługi, w prawie handlowym i cywilnym. Reprezentowała wykonawców i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od 14 lat. Wcześniej przez dwa lata była prawniczką w Kancelarii Doradztwa Prawnego Pawła Graneckiego.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl