Założyciel warszawskiego biura Norton Rose Fulbright zakończył dwudziestoletnie rządy w kancelarii

711

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Piotr Strawa, założyciel warszawskiego biura kancelarii Norton Rose Fulbright i jej partner zarządzający od 2000 r. (jeszcze pod nazwą Norton Rose), zakończył sprawowanie tej funkcji z upływem 2020 r. Nowym szefem kancelarii jest Grzegorz Dyczkowski, szef jej praktyki bankowo-finansowej.  

Międzynarodowa kancelaria na swojej witrynie internetowej podała 4 stycznia 2021 r. informację o pokoleniowej zmianie na polskim fotelu kierowniczym oraz o będącej tego konsekwencją zmianie nazwy spółki komandytowej prowadzącej biuro w Warszawie – z Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy na Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy. Grzegorz Dyczkowski, który był jej prokurentem, został jej wspólnikiem.

Piotr Strawa oświadczył, cytowany na witrynie internetowej NRF, że „wierzy, iż Grzegorz Dyczkowski, który przez lata pracy w tej kancelarii, stworzył i kieruje zespołem cenionych prawników w dziedzinach bankowości, finansów i rynków regulowanych, jest najlepszym kandydatem do kierowania warszawskim biurem w nadchodzących latach”, a ze względu również na „jego doświadczenie w zarządzaniu i koleżeński styl pracy, sukces i rozwój firmy są gwarantowane”.

Grzegorz Dyczkowski, cytowany na witrynie internetowej NRF, oświadczył, że zamierza nadal umacniać pozycję kancelarii „jako lidera w kilku dziedzinach obsługi: bankowości i finansów, fuzji i przejęć oraz prawa korporacyjnego i nieruchomości”, a także „wraz z warszawskimi prawnikami i we współpracy z innymi biurami wzmacniać jej reputację czołowej kancelarii w kraju i na świecie”. Podziękował też Piotrowi Strawie za jego wkład w sukces Norton Rose Fulbright w Polsce, gdyż tylko „dzięki jego zaangażowaniu i pracy kancelaria cieszy się obecną pozycją i uznaniem”.

(www.linkedin.com)

Grzegorz Dyczkowski w Norton Rose Fulbright pracuje od prawie 18 lat, a od ponad 14,5 roku jest w niej partnerem. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza instytucjom finansowym i korporacjom przy transakcjach finansowania, w tym udzielania i zaciągania zabezpieczonych i niezabezpieczonych pożyczek i kredytów, a także w kwestiach regulacyjnych dotyczących bankowości i finansów. Obsługuje transakcje na dłużnych i pochodnych instrumentach finansowych.

Wcześniej przez 7,5 roku był prawnikiem kancelarii Allen & Overy.

Jest radcą prawnym od 1998 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

Piotr Strawa jest weteranem i pionierem polskiego rynku usług prawnych. W 2018 r. został w gronie 39 takich zasłużonych, czołowych prawników usługowych Trzeciej Rzeczypospolitej, wyróżniony tytułem „Prawnika 30-lecia” przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych i dziennik „Rzeczpospolita”.

Teraz współpracuje z kancelarią jako konsultant w praktyce korporacyjnej oraz fuzji i przejęć. Jako prawnik transakcyjny i korporacyjny specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć, transakcji private equity i joint venture. Doradza również w sprawach ładu korporacyjnego, zgodności regulacyjnej i etyki w firmach, a także w kwestiach antykorupcyjnych. Pracował dla spółek polskich i inwestorów międzynarodowych, agencji rządowych, instytucji finansowych.

Jest radcą prawnym od 1985 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1980).

Według danych z witryny internetowej NRF, jej warszawski zespół liczy 21 prawników, w tym troje partnerów. Z ostatniego sprawozdania finansowego złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że w 2017 r. biuro w Warszawie osiągnęło 21,6 mln zł przychodu ze sprzedaży usług prawnych, a w 2016 r. – 24,2 mln zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl