B2RLaw doradzała Atende w sprzedaży spółki IT

204
(www.atendesoftware.pl)

Kancelaria B2RLaw doradzała Atende, jednej z wiodących grup kapitałowych w sektorze IT w Polsce, przy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce zależnej Atende Software na rzecz Custodia Capital za 52,5 mln zł.

Grupa Kapitałowa Atende, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powstała w 2012 roku i zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT oraz innowacyjnych oprogramowań. Grupa specjalizuje się w integracji ICT, łącząc ofertę światowej klasy dostawców, budując sieci komputerowe nowej generacji oraz centra danych. Atende dostarcza również wiodące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Coraz ważniejszą częścią działalności Atende jest cloud computing i usługi zarządzane.

Atende Software koncentruje się na rozwoju innowacyjnych technologii związanych z multimediami, smart grid  i bezpieczeństwem cybernetycznym. Spółka rozwinęła największą w Polsce sieć dystrybucji wideo online. W oparciu o swoją platformę redGalaxy spółka świadczy usługi wsparcia całego procesu publikacji multimediów w Internecie.

Custodia Capital jest pochodzącym z Polski funduszem private equity koncentrującym się na inwestowaniu w małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie CEE.

Zespołem B2RLaw kierował Przemysław Krzemieniecki (partner), a wspierali go: Szymon Syp (partner) oraz Iga Wojtczak-Opala (starszy prawnik).

– W czwartym kwartale 2020 roku po spowolnieniu spowodowanym wpływem pandemii Covid-19 zaobserwowaliśmy znaczny wzrost aktywności w zakresie fuzji i przejęć. Miesiące listopad i grudzień były dla nas niezwykle pracowite. Pragniemy pogratulować Atende i Custodia Capital tej transakcji. Doradztwo B2RLaw przy tej sprzedaży podkreśla nasze możliwości w zakresie wsparcia przy transakcjach M&A z udziałem spółek giełdowych  – komentuje Przemysław Krzemieniecki.

Materiał kancelarii B2RLaw