Raport: Kancelarie o „średnich” przychodach w 2019 roku

1318

Redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia kolejny raport o wynikach finansowych osiągniętych w 2019 roku przez firmy prawnicze działające w Polsce.

Po zestawieniu o charakterze rankingowym „Kancelarie o największych przychodach w 2019 roku” czas na kancelarie o przychodach „średnich”. To pierwsze obejmowało firmy, które osiągnęły co najmniej 20 mln zł obrotów z działalności prawniczej. Co w takim razie rozumieć pod pojęciem przychodów „średnich”? Redakcja przyjęła, tyleż arbitralnie, co racjonalnie, że takimi są przychody wyższe od 10 mln zł, lecz niższe od 20 mln zł. Oczywiście one są średnie tylko na tle tych największych, albowiem bezwzględnie są wysokie. Granice trzeba było wyznaczyć, ponieważ nie jest celem „Rynku Prawniczego” opisanie wyników wszystkich kancelarii prawniczych.

Zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach (tzw. pierwsza liga finansowa) również opracowaliśmy na podstawie sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego; z jednym wyjątkiem danych otrzymanych z kancelarii.

Udało nam się zidentyfikować 23 kancelarie, które pracowały na średnich obrotach w minionym roku, ale pewnie nie są to wszystkie (rok wcześniej było ich 21, z tego grona w 2019 r. cztery przeszły do rankingu kancelarii o najwyższych przychodach, a dwa lata wcześniej – 19). Dlatego owego zestawienia nie należy traktować jako rankingu (w tabeli nie ma numeracji); to tylko zbiorcza prezentacja przychodów uszeregowana w celach badawczo-analitycznych w kolejności od największych do najmniejszych.

Wynika z niej, że najbliżej wejścia do grona firm prawniczych o największych przychodach, tej ekstraklasy finansowej, o włos, znalazła się w 2019 r. kancelaria GWW Grynhoff i Partnerzy, która w zestawieniu „Rynku Prawniczego” zadebiutowała dzięki temu, że dała poznać swoje przychody. Oprócz niej bardzo bliskie tego były firmy Głuchowski Siemiątkowski Zwara oraz Miller Canfield. Ta ostatnia wystąpiła z niezwykłym przyrostem obrotów o 9 mln, czyli prawie 87 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Podobnymi imponującymi parametrami w zestawieniu może się pochwalić jeszcze tylko kancelaria Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy – wzrost o 5,8 mln zł, czyli o ponad 80 proc. Świetnie zaprezentowała się także Schoenherr Stangl, ze wzrostem przychodu o 6,8 mln zł, czyli o ponad połowę.

W tabeli debiutuje kancelaria Squire Patton Boggs, która z powodu obniżenia obrotów spadła do niej z zestawienia firm o najwyższych przychodach. Debiutantem jest także kancelaria NGL Legal, która podała dane za pierwsze półtora roku działalności.

Ogółem w tabeli za 2019 r. nowych jest siedem firm, ale prawie wszystkie pojawiły się w niej nie dlatego, że po prostu przekroczyły granicę wstępu, jaką jest 10 mln zł rocznego przychodu, tylko dlatego, że „Rynkowi Prawniczemu” udało się je zidentyfikować i poznać ich przychody.

Wzrost przychodów w 2019 r. odnotowało 12 kancelarii z zestawienia, a spadek – 7. Rok wcześniej było to odpowiednio 17 i 4. A zatem także i tabela pierwszej ligi, podobnie jak tabela ekstraklasy, wskazała w minionym roku na delikatne przyhamowanie tendencji wzrostu obrotów firm z polskiego rynku prawniczego.

Kancelarie o „średnich” przychodach w 2019 roku (w mln zł, od 10 do 20 mln zł)

Kancelaria         2019          2018     2017       2016
GWW Grynhoff i Partnerzy         19,9          19,9     21,4         bd
Głuchowski Siemiątkowski Zwara         19,6          18,0     13,6       12,1
Miller Canfield         19,4          10,4       7,7         7,9
Schoenherr Stangl         18,9          12,1       9,4         bd
Sadkowski i Wspólnicy         18,3          16,6       8,4        12,1
Squire Patton Boggs         17,8          20,0     20,2        17,9
RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy         17,1          13,3     10,0         bd
Resist Rezanko Sitek         16,0          16,9        bd         bd
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy         14,6          15,7     14,3        14,1
Elżanowski Cherka & Wąsowski         13,6          12,5     11,5        10,3
Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy         13,4          10,0     11,6        10,9
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy         13,4          14,3     15,2        16,0
NGL Legal         13,2            –       –          –
Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy          13,0            7,2       bd         bd
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy         12,7          11,7       9,7         9,2
DeBenedetti Majewski Szcześniak         12,0          12,1     13,2         bd
Sowisło & Topolewski         11,8          11,4       9,1          9,4
D. Dobkowski         11,3          10,5     10,1        10,1
Crido Legal         10,7          11,4     10,6        10,2
M. Romanowski i Wspólnicy         10,6          12,4     10,2          6,8
Jedliński, Bierecki i Wspólnicy         10,2            7,9       bd          bd
Chajec Don-Siemion & Żyto         10,1          11,0     14,5        32,9

GWW Grynhoff i Partnerzy – dane z kancelarii; Schoenherr Stangl  – dane za okres 1.02 – 31.01; Sadkowski i Wspólnicy – dane za okres 1.11.– 31.10; NGL Legal dane za okres 1.07.2018 – 31.12.2019; bd – brak danych; pogrubionym pismem zaznaczono  kancelarie, które debiutują w tabeli

Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2018

Tutaj zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2017 

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl