Awanse partnerskie w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

523

Bartłomiej Biały, dr Jacek Matarewicz, Michał Mieszkiełło, Karol Sowa oraz Anna Turska-Tomczykowska otrzymali nominacje na stanowiska partnerów w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Bartłomiej Biały jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkowym doradztwie transakcyjnym, projektach reorganizacyjnych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz doradztwie podatkowym na rzecz inwestorów prywatnych (HNWI). W Kancelarii Ożóg Tomczykowski kieruje Zespołem Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych.

Dr Jacek Matarewicz jest adwokatem i doradcą podatkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze podatków pośrednich oraz postępowań podatkowych. W Kancelarii Ożóg Tomczykowski kieruje Zespołem VAT, Akcyzy i Ceł,  a także Zespołem Postępowań Podatkowych. Reprezentuje podatników w licznych sporach i kontrolach podatkowych. Jest od lat wyróżniany w rankingach jako najlepszy doradca podatkowy w kategoriach „VAT” i „Akcyza”.

 Michał Mieszkiełło jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa cywilnego, prawa spółek oraz rynków kapitałowych. W Kancelarii Ożóg Tomczykowski odpowiada za rozwój praktyki Doradztwa Korporacyjnego. Doradza klientom w kwestiach korporacyjnych, regulacyjnych i sukcesji w biznesie. Nadzorował kilkadziesiąt złożonych projektów reorganizacji grup kapitałowych o wartości od kilku milionów do ponad miliarda złotych.

 Karol Sowa jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa cywilnego oraz handlowego. Jest liderem praktyki Fuzji i Przejęć w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. W okresie ostatnich trzech lat przeprowadził ponad 20 transakcji M&A o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. Prowadzi transakcje nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych, przygotowuje umowy restrukturyzacyjne inwestycyjne oraz umowy joint venture. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Anna Turska-Tomczykowska jest doradcą podatkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i sukcesyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw zarówno w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. W Kancelarii Ożóg Tomczykowski pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Materiał Kancelarii Ożóg Tomczykowski