Czołowe kancelarie i prawnicy do obsługi branży FinTech w zagranicznym rankingu

521

Bird & Bird oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak to kancelarie, które zespołowo przodują w Polsce w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora technologii finansowej – wynika z rankingu Chambers Fintech 2021. Podobnie wskazywał ranking Chambers Fintech 2020. Krzysztof Korus z kancelarii DLK Legal to natomiast prawnik uznany za indywidualnego lidera doradztwa w tej branży, drugi raz z rzędu, dodajmy.

Piętnaście kancelarii (o sześć więcej niż poprzednim zestawieniu) i trzynaścioro prawników (więcej o czworo) z Polski wyróżniono w najnowszej edycji rankingu Chambers Fintech 2021 prezentującego firmy prawnicze i doradców z innych dziedzin specjalizujących się w obsłudze sektora tzw. FinTech. Ranking opublikowano 10 grudnia 2020 r. Poprzedni ukazał się  w styczniu tegoż roku.

FinTech, czyli technologie finansowe (financial technology) to, według Wikipedii, wszelkiego typu innowacje technologiczne lub finansowe. Określenia tego używa się również jako nazwy firm oferujących nowoczesne rozwiązania dotyczące instrumentów finansowych oraz usług dla sektora finansowego, jak również nazwy całej branży jako segmentu rynku finansowego. Łukasz Piechowiak w artykule „Definicja FinTech – co to jest FinTech. Czym jest firma Fintech?” opublikowanym w portalu „Fintek” poświęconym tej branży, wyjaśnia, iż FinTech to „sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określane mianem FinTechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu”.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich katalogów firm prawniczych i prawników publikowanych w formie rankingów, analizuje również krajowe rynki profesjonalnego doradztwa dla sektora FinTech w wielu krajach świata. Tegoroczny przewodnik obejmuje 40 państw, w tym po raz drugi Polskę. Oprócz doradztwa prawnego wymienia, opisuje i klasyfikuje czołowe firmy specjalizujące się w innych dziedzinach, w tym konsultingu, dostarczania kapitału (venture capital) i public realtions.

W najnowszej edycji zestawienie Chambers FinTech pod ogólną kategorią fintech professionals advisers obejmuje dla Polski kancelarie prawnicze i prawników (fintech legal), firmy doradcze (consulting) oraz firmy finansujące (venture capital). Jest ona w kategorii obsługi prawnej znacząco rozszerzona w porównaniu do debiutanckiej, zarówno pod względem liczby kancelarii (podzielono je na cztery grupy, poprzednio – na trzy), jak i liczby prawników. Niezależnie od tego liderzy w obu kategoriach zachowali swoje przodownictwo.

Kolejność kancelarii i prawników w rankingach prawniczych analitycy Chambers & Partners ustalają m.in. na podstawie pogłębionych wywiadów z ich klientami. Badają i oceniają techniczną biegłość w przepisach, profesjonalne postępowanie, poziom obsługi, świadomość biznesową, wnikliwość ekspertyzy, staranność, zaangażowanie i inne cechy najbardziej cenione przez klientów, a następnie klasyfikują i przydzielają je/ich kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands ) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

W Chambers Fintech 2021 wyróżniono:

Kancelarie (alfabetycznie w poszczególnych grupach; debiutujące i awansujące w zestawieniu wymienione są pogrubionym pismem)

Grupa (band ) 1

 • Bird & Bird (zespół: Kuba Ruiz, Marta Stanisławska, Sławomir Szepietowski, Filip Windak)
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (zespół: Mateusz Blocher, Wojciech Iwański, Jakub Lach, Lidia Malinowska, Mateusz Niewiadomski, Marcin Olechowski, Jan Pierzgalski)

Bez zmian w porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu.

Grupa (band ) 2

 • DLK Legal (doradzała grupie roboczej Związku Banków Polskich w sprawie interpretacji przepisów unijnych w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w UE i opłat za przeliczenie waluty)
 • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (doradzała wyszukiwarce internetowej w kwestiach prawnych dotyczących innowacyjnych usług chmurowych dla banków i innych instytucji finansowych)
 • Wardyński i Wspólnicy

W porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu, Baker McKenzie spadła do grupy (band ) 3.

Grupa (band ) 3

 • Baker McKenzie (doradzała Visa Europe w zakresie regulacji płatności elektronicznych i usług finansowych)
 • FinTaxLegal (krakowska kancelaria prawno-podatkowa reprezentowała firmę Fintecom przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym reautoryzacji zgodności działania z dyrektywą PSD 2 oraz w postępowaniach o przedłużenie licencji)
 • Kondracki Celej (doradzała Alior Bankowi przy przygotowaniu, i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej inwestycji w fintech Autenti, platformę do podpisywania umów online, wymiany i autoryzacji dokumentów w sieci oraz przechowywania dokumentów w chmurze)
 • PwC Legal (doradzała Facebookowi w zakresie współpracy z polskimi bankami, a także w kwestiach ochrony danych i outsourcingu)

W porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu, do grupy (band ) 4 spadły kancelarie DLA Piper, Greenberg Traurig i SSW Pragmatic Solutions. W grupie (band ) 3 po raz pierwszy znalazły się kancelarie FinTaxLegal, Kondracki Celej i PwC Legal.

Grupa (band) 4

 • DLA Piper (doradzała Allegro przy nabyciu firmy FinAi oferującej produkty i usługi dla sektora finansowego)
 • Greenberg Traurig
 • Hogan Lovells (reprezentowała mBank i BNP Paribas Bank Polska w postępowaniach odwoławczych od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie naruszenia prawa w związku z pobieraniem opłat interchange za płatności kartami oraz nałożenia na banki kar w wysokości ok. 40 mln euro)
 • Kochański & Partners (doradzała spółce Sky Distribution, obecnie Beesafe, oferującej ubezpieczenia przez Internet, przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych zgodnie z przepisami)
 • Maruta Wachta (obsługiwała firmę Risco Software, zajmującą się automatyzacją procesów biznesowych w instytucjach finansowych, w negocjacjach z bankami, ubezpieczycielami i domami maklerskimi)
 • SSW Pragmatic Solutions (doradzała spółce Aviva zajmującej się dystrybucją usług finansowych grupy Aviva w Polsce oraz świadczącą na jej rzecz usługi administracyjne, w sprawie wzorców umów opracowanych w metodyce zwinnej)

W porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu w grupie (band ) 4 po raz pierwszy znalazły się kancelarie Hogan Lovells, Kochański & Partners i Maruta Wachta.

* informacje w nawiasach pochodzą z publikacji rankingowej Chambers & Partners

Prawnicy (alfabetycznie w poszczególnych grupach; debiutujący i awansujący w zestawieniu wymienieni są pogrubionym pismem)

Grupa (band ) 1

 • Krzysztof Korus (DLK Legal). Jest partnerem zarządzającym i założycielem butikowej kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektorów finansowego i nowych technologii w kwestiach regulacyjnych, transakcyjnych i procesowych. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą, ekspertem w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Doradzał m.in. przy wdrażaniu dyrektywy PSD2, standardów otwartej bankowości, w postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi.

Bez zmian w porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu.

Grupa (band ) 2

 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
 • Jakub Falkowski (Baker McKenzie)
 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Kuba Ruiz (Bird & Bird)
 • Sławomir Szepietowski (Bird & Bird)

W porównaniu do poprzedniego, pierwszego rankingu, do grupy (band ) 2 awansowali z grupy (band ) 3 Jan Byrski i Sławomir Szepietowski.

Grupa (band ) 3

 • Aleksandra Bańkowska (PwC Legal)
 • Rafał Celej (Kondracki Celej)
 • Artur Granicki (Kopeć & Zaborowski)
 • Marcin Olechowski (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Łukasz Węgrzyn (SSW Pragmatic Solutions)
 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)
 • Piotr Ziółkowski (założyciel firmy doradczej FinTech Consultancy)

Jak z wynika z przedstawionych klasyfikacji, według Chambers Fintech najmocniejszą pozycję w prawnej obsłudze tej branży mają kancelarie Bird & Bird, następnie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, zajmujące pierwsze miejsca w zestawieniu firm oraz mające po dwóch specjalistów w klasyfikacji prawników (Kuba Ruiz i Sławomir Szepietowski z pierwszej oraz Wojciech Iwański i Marcin Olechowski z drugiej), a także DLK Legal zajmująca drugą pozycję w zestawieniu firm, ale z liderem tabeli prawników. Nie inaczej było w pierwszej polskiej edycji tego rankingu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl