Kancelaria Maruta Wachta uruchamia pionierską obsługę sztucznej inteligencji

354

Kancelaria Maruta Wachta (Maruta) poinformowała w Internecie, że uruchamia nową specjalizację – to tzw. AI Desk, który ma oferować „kompleksowe wsparcie dla projektów wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji (AIArtificial Inteligence ) w organizacji”. To pierwsza taka inicjatywa na polskim rynku usług prawniczych.

Kancelaria wyjaśnia, że stosowanie sztucznej inteligencji wymaga zgodności z różnymi regulacjami: prawem ochrony danych osobowych, prawem własności intelektualnej, prawem konkurencji, prawem ochrony konsumentów, przepisami sektorowymi (np. w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, medycynie). Dlatego w ramach specjalizacji doradzać będzie „interdyscyplinarny zespół (,,,)  specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz (…) ekspertów od technologii, etyki czy praw człowieka”.

Kancelaria proponuje swoje usługi w takich sprawach związanych z AI, jak np.: analiza możliwości i uwarunkowań prawnych wdrażania; pozyskiwanie i wykorzystywanie danych na potrzeby uczenia maszynowego; przygotowanie projektów umów o wdrożenie systemów; uzyskanie patentu na rozwiązania; audyt zgodności rozwiązania zasadami etyki i prawami człowieka; ograniczanie odpowiedzialności za szkody spowodowane jej działaniem; pozyskiwanie finansowania na tworzenie, rozwój i wdrażanie systemów.

Oferta kierowana jest do producentów, dostawców i odbiorców zamierzających wdrażać systemy AI.

AI Desk w kancelarii Maruta kieruje Roman Bieda. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (w tym w zakresie prawa autorskiego), prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii. Zajmuje się negocjowaniem kontraktów informatycznych, umów licencyjnych. W kancelarii pracuje od 13,5 roku. Jest radcą prawnym od 2010 r. i rzecznikiem patentowym od 2008 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

Maruta to kancelaria specjalizująca się obsłudze sektorów teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Sztuczna inteligencja to, według Wikipedii, dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów i systemów symulujących te zachowania. Termin utworzył John McCarthy w 1956 r. definiując go jako „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji”. Ma dwa podstawowe znaczenia: jako inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie naturalnym; jako nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki czerpiąca z osiągnięć neurologii, matematyki, psychologii, kognitywistyki i filozofii. Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się algorytmizacji numerycznej, takich jak podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych; analiza i synteza języków naturalnych; rozumowanie logiczne/racjonalne.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl