Doświadczony partner energetyczny przeszedł z Radzikowski Szubielska i Wspólnicy do SSW

346

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Igor Muszyński jest od połowy listopada 2020 r. prawnikiem i partnerem w kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions). Przeniósł się z kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy, w której również był partnerem.

(www.linkedin.com)

Igor Muszyński ma 28,5 roku doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych. Reprezentował dostawców i odbiorców energii i gazu w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki (w tym w sprawach dotyczących taryf), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym. Doradzał przy finansowaniu budowy elektrowni  konwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych; przy nabywaniu elektrowni, elektrociepłowni, OZE, kopalni węgla, przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej i ciepła; przy przygotowaniu budowy i budowie elektrowni wiatrowych. Reprezentował elektrownie, elektrociepłownie, kopalnie i odbiorców w negocjacjach umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, węgla i gazu ziemnego, umów przesyłowych, dystrybucyjnych i przyłączeniowych. Reprezentował firmy z branży energetycznej przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej. Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi dotyczącymi energetyki, w tym odnawialnej.

Przez prawie 16 lat był prawnikiem kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy i wcześniej Chadbourne & Parke. Przedtem przez 6,5 roku lat pracował w kancelarii White & Case, w której kierował praktyką energetyczną. Przez pięć lat był doradcą do spraw prawnych w Ministerstwie Gospodarki, w zespole, który opracował projekt Prawa energetycznego, ustawy uchwalonej w 1997 r. Brał też udział w negocjacjach Traktatu Karty Energetycznej. Rok pracował w kancelarii Weil Gotshal & Manges.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym jako specjalista prawa energetycznego w Polsce, w zestawieniach takich jak The Legal 500,  Best Lawyers czy Who’s Who Legal.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1992).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl