Partnerski transfer prawnika obligacyjnego z Clifford Chance do White & Case

545

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Grzegorz Abram jest od połowy listopada 2020 r. prawnikiem i partnerem w kancelarii White & Case. Przeszedł z kancelarii Clifford Chance, w której zajmował stanowisko counsela i kierował zespołem do obsługi transakcji na dłużnych papierach wartościowych.

Ma wypełnić lukę po Tomaszu Ostrowskim kierującym dotychczas praktyką finansowania dłużnego w White & Case, który z końcem 2020 r. opuści tę firmę, aby objąć nowo utworzone stanowisko partnera zarządzającego w kancelarii Deloitte Legal.

(www.linkedin.com)

Grzegorz Abram specjalizuje się w obsłudze emisji dłużnych papierów wartościowych. Doradzał przy emisjach euroobligacji, obligacji wysokodochodowych, hybrydowych, krajowych obligacji korporacyjnych w ramach oferty prywatnej i publicznej. Obsługiwał emisje obligacji Skarbu Państwa, w tym detalicznych, obligacji podporządkowanych, programy obligacji przychodowych, emisje obligacji strukturyzowanych powiązanych z indeksami, towarami i funduszami inwestycyjnymi. Pracował dla emitentów i organizatorów emisji.

W kancelarii Clifford Chance przepracował prawie 16,5 roku.

Jest adwokatem od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl