Baker McKenzie łączy dwie praktyki w jedną

776

Kancelaria Baker McKenzie poinformowała „Rynek Prawniczy” o połączeniu w warszawskim biurze dwóch praktyk – energetyki, którą poprzednio kierował Michał Piekarski, i infrastruktury, kierowanej przez Agnieszkę Ferek. Połączonymi zespołami w praktyce energetyki i infrastruktury kieruje Michał Piekarski.

Michał Piekarski w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie zajmuje stanowisko counsela. Specjalizuje się w prawie energetycznym i w obsłudze firm z sektora energetyki. Doradza przy transakcjach związanych z wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej, ciepła i gazu. Pracował przy regulacyjnych aspektach przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. biogazowni, lądowych i morskich farm wiatrowych) oraz połączeń międzysystemowych.

W kancelarii Baker McKenzie pracuje od 4,5 roku. Wcześniej ponad cztery lata pracował jako prawnik wewnętrzny w firmie Polenergia należącej do Kulczyk Investments (obecnie Kulczyk Holding). Przedtem przez 2,5 roku był prawnikiem w praktyce energetycznej warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna, w tym przez kilka miesięcy jako prawnik oddelegowany do obsługi firmy Kulczyk Investments.

Jest radcą prawnym od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

Agnieszka Ferek zajmuje w Baker McKenzie stanowisko counsela. Specjalizuje się w obsłudze umów partnerstwa publiczno-prywatnego, procedur zamówień publicznych. Opracowuje struktury transakcji PPP, przygotowuje przedwdrożeniowe analizy prawne dla partnerów prywatnych i podmiotów publicznych, a także dokumentację dla wszelkiego rodzaju transakcji infrastrukturalnych realizowanych w różnych modelach PPP, koncesyjnych i w trybie zamówień publicznych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl