Pięć kancelarii w publiczno-prywatnej budowie ekoelektrociepłowni w sercu Warmii i Mazur

393
Wizualizacja ekociepłowni (www.ec.olsztyn.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Banasik Woźniak i Wspólnicy, Hogan Lovells i Rafał Cieślak doradzały Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Olsztynie przy partnerstwie publiczno-prywatnym na rzecz budowy i eksploatacji elektrociepłowni opalanej odpadami przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, utworzoną przez francuski fundusz inwestycyjny Meridiam i hiszpańską firmę odpadową Urbaser, którym doradzała kancelaria Linklaters. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała prywatnych partnerów przedsięwzięcia w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

We wrześniu 2020 r. spółka Dobra Energia dla Olsztyna rozpoczęła budowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego elektrociepłowni w tym mieście przekazując generalnemu wykonawcy – koreańskiemu konsorcjum firm Doosan Heavy Industries & Construction i Doosan Lentjes – zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych, które wykonuje austriacka firma Strabag. Nowa inwestycja obejmuje budowę i eksploatację zakładu produkującego energię z odpadów komunalnych. Powstać ma nowoczesny i ekologiczny zakład, który  pozwoli na wydatne zmniejszenie ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej oraz emisji gazów składowiskowych do atmosfery, a w efekcie redukcję emisji dwutlenku węgla o 100 tys. ton rocznie. Uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej (Waste to Energy ) planowane jest do połowy 2023 r. Elektrociepłownia, która do produkcji prądu i ciepła będzie wykorzystywać m.in. ok. 300 ton dziennie odpadów komunalnych, pokryje około 30 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło. Całkowity koszt budowy szacowany jest na ok. 720 mln zł, z czego kluczowym elementem finansowania jest dotacja unijna wynosząca ok. 172 mln zł. Wartość całego projektu wraz z fazą operowania przewidzianą na 25 lat od wybudowania instalacji przekracza kwotę 3,5 mld zł.

Partnerem publicznym przedsięwzięcia jest komunalna spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie, prywatnym – spółka Dobra Energia dla Olsztyna utworzona przez francuski fundusz Meridiam i hiszpańską firmę odpadową Urbaser, która ma wybudować instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansować nakłady inwestycyjne. Spółka przez 25 lat będzie długoterminowym operatorem instalacji zarabiając na sprzedaży ciepła i prądu mieszkańcom Olsztyna.

Rok wcześniej, w listopadzie 2019 r. MPEC podpisało ze spółką Dobra Energia dla Olsztyna, wyłonioną w drodze procedury przetargowej, umowę partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację projektu. Przetarg rozpoczęto w marcu 2018 r. Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty. W kwietniu wpłynęły trzy oferty, z których wybrano przedłożoną przez Dobrą Energię dla Olsztyna. Wybór zaskarżył konkurent, francuska firma Suez Termika, której odwołanie zostało w 2019 r. oddalone w postępowaniu przez KIO.

Meridiam Eastern Europe Investments to fundusz inwestycyjny zarządzany przez francuską firmę Meridiam, która specjalizuje się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej.

Urbaser to hiszpańska firma świadczącą usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

– Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla regionu projekcie. Dzięki niemu Warmia i Mazury, jeden z najpiękniejszych i najczystszych regionów w Polsce, zyskają w pełni ekologiczną instalację, pozwalającą jednocześnie na wytwarzanie czystszej energii z pozostałych odpadów komunalnych – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny funduszu Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią.

– Dobra jakość powietrza jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur. Ekologiczna elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym jest nowoczesnym rozwiązaniem, które nie tylko spełnia najnowsze wytyczne Unii Europejskiej, ale także rozwiązuje problem składowania odpadów w całym regionie. Ponadto pozwoli na wyeliminowanie stale rosnących kosztów transportu odpadów nienadających się do recyklingu poza granice województwa – wyjaśnił Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna.

– Dzięki realizacji inwestycji nasze miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła, które pozwoli nam zaspokoić potrzeby naszych klientów przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pod koniec 2021 roku zakończymy współpracę z naszym obecnym partnerem prywatnym – Michelin Polska, który nie będzie już dostarczał ciepła na potrzeby lokalne. Rozpoczniemy jednak długofalową współpracę z naszym nowym partnerem – firmą Dobra Energia dla Olsztyna – stwierdził Konrad Nowak, prezes zarządu MPEC w Olsztynie.

Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna poinformowała „Rynek Prawniczy”, że spółce MPEC na wstępnym etapie przygotowania projektu ekoelektrociepłowni w formule PPP doradzała prawnie Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Cieślak z Warszawy.

Doradztwo partnerom publicznym świadczyła także kancelaria Hogan Lovells, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała również władzom samorządu Olsztyna przy projekcie. Zakres jej usług obejmował zagadnienia finansowania inwestycji, w tym ustrukturyzowanie transakcji po stronie partnerów publicznych z uwzględnieniem zabezpieczenia podmiotów finansujących; zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej i realizacji przedsięwzięcia w obszarze zadań własnych miasta (za te kwestie odpowiadali partner Rafał Grochowski kierujący praktyką bankowości i finansowania projektów infrastrukturalnych i senior associate Anna Kuczewska z tejże praktyki); zagadnienia odnoszące się do pomocy publicznej (za to odpowiadał counsel Piotr Skurzyński kierujący praktyką prawa konkurencji).

Generalną obsługę prawną MPEC wykonywała i całą dokumentację sporządziła kancelaria Banasik Woźniak i Wspólnicy z Warszawy. Na swojej witrynie internetowej poinformowała, że jej prawnicy doradzali zamawiającemu w całym procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule PPP, a także reprezentowali tę spółkę w postępowaniu przed KIO.

Obsługę prawną na rzecz MPEC wykonywał także prawnik wewnętrzny tej spółki, radca prawny Olgierd Zygmunt.

Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że przez ponad dwa lata doradzała firmom Meridiam i Urbaser, wspólnikom spółki Dobra Energia dla Olsztyna oraz samej spółce, przy projekcie PPP,  m.in. przy złożeniu oferty w przetargu, podpisaniu umowy PPP, negocjacjach z podwykonawcami oraz pozyskaniu finansowania.

Obsługą kierował counsel Patryk Figiel stojący na czele praktyki energetyki i infrastruktury, a wykonywali ją managing associate Natalia Mikołajczyksenior associate Tomasz Pleskotassociate Michał Maruszak z tej praktyki, partner Jarosław Miller, managing associate Marta Domino, associate Maciej Chęciński, junior associate Michał de Białynia Woycikiewicz z zespołu bankowości i finansów. W zespole obsługowym byli też managing associate Wojciech Podlasinassociate Joanna Koterbska z praktyki prawa konkurencji i prawa antymonopolowego, senior associate Łukasz Burakowski z praktyki prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, associate Szymon Sieniewicz z praktyki prawa telekomunikacji, mediów i nowych technologii oraz własności intelektualnej.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka podała na swojej witrynie internetowej, że jej prawnicy – partner Katarzyna Kuźma i senior associates Tomasz Michalczyk i Michał Wojciechowski  z zespołu zamówień publicznych – reprezentowali spółkę Dobra Energia dla Olsztyna w postępowaniu przed KIO.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl