Piątka prawników opuściła kancelarię Penteris tworząc nową firmę prawniczą

1342

LegalKraft – tak nazywa się kancelaria, która rozpoczęła działalność 31 października 2020 r. „Rynek Prawniczy” ustalił, że utworzyła ją sześcioosobowa grupa czterech prawników i dwóch prawniczek, z której pięcioro osób odeszło z kancelarii Penteris.

Wcześniej pracowali oni w skandynawskiej kancelarii Magnusson, lecz z początkiem 2020 r. cały jej zespół przeszedł do właśnie utworzonej kancelarii Penteris. Teraz po 10 miesiącach część tego zespołu przeszła z kolei do nowo utworzonej kancelarii LegalKraft.

LegalKraft to, jak czytamy na jej angielskojęzycznej witrynie internetowej, firma butikowa, która ze względu na doświadczenie prawników wyznaczyła sobie dwie główne dziedziny specjalizacji: obsługę transakcji fuzji i przejęć (mergers and acqusitions – M&A) oraz transakcji na nieruchomościach (real estate – RE). Także ze względu na to dotychczasowe doświadczenie kancelaria stawia na obsługę firm z krajów skandynawskich i innych z regionu Morza Bałtyckiego, działających lub wchodzących na polski rynek.

Nazwa jest mieszaniną angielskiego słowa legal i szwedzkiego kraft; to drugie słowo oznacza siłę, moc. Dlatego można ją tłumaczyć jako Prawnicza Moc, choć sami prawnicy kancelarii opisują sią na witrynie internetowej  jako „Rzemieślnicy Prawa” (legal craftsmen po angielsku).

Kancelarię LegalKraft założyli Artur Swirtun, Tomasz Rysiak i Dawid Demianiuk.

Artur Swirtun to polsko-szwedzki prawnik transakcyjny od 20 lat zajmujący się obsługą międzynarodowych dealów korporacyjnych i handlowych z udziałem skandynawskich firm z różnych branż. Przez ponad 20 lat pracował w kancelarii Magnusson. Jest absolwentem studiów prawniczych na szwedzkim uniwersytecie w Lund i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tomasz Rysiak zajmuje się prawną i podatkową obsługą transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącej działalności biznesowej firm. Przez 13 lat pracował w kancelarii Magnusson. Wcześniej przez ponad półtora roku był konsultantem podatkowym w firmie Ernst & Young. Jest absolwentem studiów prawniczych na  Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Dawid Demianiuk doradza inwestorom w polskim sektorze nieruchomości. Przez 11 lat pracował w kancelarii Magnusson. Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

W zespole są ponadto counsels Małgorzata Błahuciak, Paweł Piechociński oraz współpracowniczka (of counsel ) Sylwia Piechocińska-Para.

Małgorzata Błahuciak od ponad 14 lat zajmuje się obsługą transakcji finansowania i refinansowania inwestycji na rynku nieruchomości, a także badań due diligence związanych z nabywaniem nieruchomości komercyjnych. Przez 13 lat pracowała w kancelarii Magnusson. Jest absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Paweł Piechociński doradza przy transakcjach obrotu nieruchomościami handlowymi, biurowymi, magazynowymi i rolnymi, także przy wynajmie powierzchni handlowych i biurowych oraz umowach dzierżawy gruntów pod obiekty komercyjne. W Magnussonie pracował dwukrotnie, ostatnio niespełna pół roku, wcześniej przez ponad trzy lata. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

Sylwia Piechocińska-Para jest prawniczką procesową. Obsługuje, w drodze negocjacji lub postępowań sądowych, spory handlowe, pracownicze, dotyczące nieruchomości i budownictwa, postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz sprawy karne. Od ponad dziewięciu lat współpracuje z kancelarią Gardocki i Partnerzy. Jest adwokatem od 2014 r., absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie Warszawskim (2010).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl