Dwie kancelarie w norweskim kredycie na izraelskie wiatraki w Polsce

278
Foto: Spielvogel/Wikimedia Commons

Kancelaria Dentons doradzała DNB Bank Polska przy udzieleniu kredytu na budowę wiatrakowni spółce izraelskiego funduszu inwestującego w energetykę ze źródeł odnawialnych, której doradzała kancelaria Clifford Chance.

W październiku 2020 r. DNB Bank Polska podpisał opiewającą na 155 mln zł (35 mln euro) umowę finansowania budowy i działalności w Wielkopolsce pięciu elektrowni wiatrowych spółki Wilko 5 należącej do izraelskiego funduszu Helios Energy Investments Fund. Ich łączna moc zakładana ma wynosić 26 megawatów, a roczna produkcja prądu ok. 100 gigawatogodzin. W sumie 13 turbin wiatrowych stanie ok. 100 km na południowy wschód od Poznania. Farmy mają przyznane kontrakty różnicowe na podstawie ofert złożonych w tzw. aukcji OZE w grudniu 2019 r. – przez 15 lat po uruchomieniu będą miały zagwarantowaną stałą cenę dla większości wytwarzanej energii elektrycznej. Planują rozpocząć jej produkcję na początku 2022 r. DNB Bank Polska dostarczy inwestorowi kredyty terminowy i na zapłatę podatku VAT.

Utworzony w 2010 r. w Izraelu fundusz Helios Energy Investments zarządza pięcioma subfunduszami i kilkoma wehikułami  inwestycyjnymi z ok. 500 mln euro zainwestowanego kapitału. Portfel Helios obejmuje ponad 600 MW przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej dotyczących energii wiatrowej, słonecznej, wytwarzanej z biogazu i z przetwarzania odpadów w Izraelu, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

DNB Bank Polska działa w Polsce od 2002 r. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa energetyczne, komunikacyjne,  technologiczne i, motoryzacyjne oraz sektor publiczny. Jego właścicielem jest największa norweska grupa finansowa DNB, która prowadzi działalność w 19 krajach. DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze, a jego akcje notowane są na giełdzie w Oslo.

– Zapewniając projektowi atrakcyjne warunki finansowania zwiększamy swój wkład w przystępną cenowo transformację energetyczną w Polsce. Ta transakcja przyczynia się również do podkreślenia wiodącej roli banku DNB jako podmiotu odpowiedzialnego za zrównoważone finansowanie i wpisuje się w naszą strategię rozwoju – skomentował Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.

– Geograficzne zróżnicowanie naszych projektów pozwala nam na przekazywanie niezbędnej wiedzy między różnymi krajami. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do przejścia na zieloną energię w Polsce i będzie wkładem w walkę z ociepleniem klimatu na świecie – stwierdził Nimrod Goor z Helios Energy Investments Fund.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, ze doradzała DNB Bank Polska przy udzieleniu kredytu. Doradztwo obejmowało przygotowanie, negocjacje i organizację podpisania dokumentów finansowania, weryfikację raportu due diligence oraz kwestie regulacyjne dotyczące energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Obsługę pod nadzorem partnera Mateusza Toczyskiego wykonywali managing counsel Piotr Nerwiński, associate Jakub Walawski z zespołu bankowości i finansów W kwestiach projektowych i regulacyjnych doradzali partner Agnieszka Kulińska i senior associates Jan Dubiński, Lena Boczkaja z zespołu energetyki i zasobów naturalnych.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała spółce Wilko 5 przy uzyskaniu kredytu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl