Grupowy transfer prawnika i prawniczek antymonopolowych z DWF do Baker McKenzie

709

Marcin Trepka, Martyna Wurm i Łucja Olszewska są od listopada 2020 r. w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Elżbieta Buczkowska dołączy od grudnia. Cała czwórka opuszcza warszawskie biuro kancelarii DWF.

O tym transferze prawnika i dwóch prawniczek specjalizujących się w prawie ochrony konkurencji oraz studentki prawa na stażu poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria Baker McKenzie.

(www.linkedin.com)

Marcin Trepka kierował praktyką antymonopolową w DWF. W Baker McKenzie objął stanowisko partnera w praktyce prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne), postępowań odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (private enforcement), nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej. Reprezentuje strony postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, polskimi i unijnymi sądami. Doradzał też w kwestiach prawa konsumenckiego. Pracował dla firm energetycznych, ubezpieczeniowych, finansowych, farmaceutycznych i mediowych.

Wcześniej przez półtora roku był prawnikiem kancelarii DWF. Przedtem przez ponad 6,5 roku pracował w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates, a przez cztery lata w Chadbourne & Parke.

Jest radcą prawnym.

(www.linkedin.com)

Martyna Wurm w Baker McKenzie objęła stanowisko senior associate, takie samo, jakie zajmowała w DWF. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, w tym w sprawach porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej, kontroli fuzji i przejęć, pomocy publicznej oraz w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Zajmuje się również prawem konsumenckim, doradzając firmom w zakresie oferowania i sprzedaży produktów i usług oraz wzorców i ogólnych warunków umów z konsumentami. Reprezentowała strony postępowań przed UOKiK i sądami.

Wcześniej przez półtora roku był prawniczką kancelarii DWF. Przedtem przez 5,5 roku pracowała w K&L Gates.

Jest radcą prawnym od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013).

Łucja Olszewska jest w Baker McKenzie na stażu. Jest studentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Elżbieta Buczkowska dołączy do Baker McKenzie 1 grudnia 2020 r. jako counsel. Takie samo stanowisko zajmuje w DWF. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i w prowadzeniu procesów sądowych i arbitrażowych. Doradza w zakresie prawa konkurencji Unii Europejskiej, pomocy publicznej, sporów antymonopolowych, reprezentując ich strony przed Komisją Europejską i sądami unijnymi. Reprezentowała Polskę w postępowaniach przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W kancelarii DWF pracuje od 1,5 roku Wcześniej przez 2,5 roku była prawniczką kancelarii K&L Gates. Przedtem przez 10 lat była radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, dyrektorem Departamentu Arbitrażu, a przez siedem – radcą ministra, zastępcą Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1999).

W komunikacie prasowym Tomasz Krzyżowski, partner kierujący praktyką transakcyjną w warszawskim biurze Baker McKenzie, oświadczył, iż jest przekonany, że „duże doświadczenie oraz proklienckie nastawienie” Marcina Trepki „znacząco przyczynią się” do sukcesu praktyki prawa ochrony konkurencji, którą tworzy „jeden z największych zespołów ekspertów prawa konkurencji wśród międzynarodowych kancelarii prawnych obecnych w Polsce”.

Marcin Trepka stwierdził w komunikacie prasowym, że on i jego zespół skupią się  na rozwoju obsługi w zakresie „postępowań odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, niedozwolonych porozumień, zgodności z prawem konkurencji oraz spraw o nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców posiadających istotną siłę rynkową”.

Mikołaj Piaskowski, counsel w praktyce prawa ochrony konkurencji i konsumentów Baker McKenzie, ocenił w komunikacie prasowym, że dołączenie zespołu antymonopolowego z DWF to „niezaprzeczalna szansa na dalszy rozwój” tejże praktyki.

Natomiast Nicolas Kredel, partner w biurze Baker McKenzie w Dusseldorfie i lider praktyki prawa ochrony konkurencji i konsumentów w regionie EMEA, zadeklarował w komunikacie prasowym, że „celem jest rozwój praktyki ochrony konkurencji w Polsce, ponieważ jest to kluczowy rynek dla wielu klientów”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl