Bird & Bird w 2019 roku ze znaczącym wzrostem obrotów

380

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Bird & Bird osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie prawie 50 mln zł. To o prawie 17 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ustanowiła kolejny rekord własnych obrotów.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 47,2 mln zł. Był o 16,8 mln zł i o 55,2 proc. wyższy od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 9,7 mln zł i był o 6,2 mln zł i o 275,5 proc. (!) wyższy od tego z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 8,2 mln zł i wzrósł o 6,4 mln zł i o 461,4 proc. (!). Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 20,6 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

     2019     2018       2017     2016    2015   2014
Bird & Bird       47,2      30,4        23,8      25,8     20,5    15,6

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl