Transakcja finansowania na rzecz transgranicznego klienta z udziałem JDP

381
Vendo Park otwarty 1 października 2020 r. w Częstochowie (www.treirealestate.com)

Kancelaria JDP doradzała Trei Real Estate GmbH przy pozyskaniu finansowania dla jej polskich spółek na kwotę 51 milionów euro z przeznaczeniem na działalność akwizycyjną. Zakres usług obejmował wsparcie w negocjacjach umowy kredytu oraz umów zabezpieczeń, wsparcie przy due diligence prawnym portfela czterdziestu nieruchomości handlowych stanowiących podstawę umów zabezpieczeń dla udzielonego finansowania oraz wystawienie opinii prawnych. Finansowanie zostało udzielone transgranicznie przez niemiecki bank. Obsługę transakcji po stronie kredytobiorcy wykonywali Maciej Chrzan, partner, Michał Urbański, senior associate, oraz Daria Gromotka, associate.

Maciej Chrzan, Michał Urbański, Daria Gromotka

– Transakcje finansowania dotyczące kredytów o takiej wartości to zawsze duże wyzwanie – wyjaśnia Michał Urbański, senior associate w Zespole Nieruchomości – Dodatkową trudnością w tym przypadku była konieczność dostosowania standardowo stosowanych na rynku rozwiązań do wyjątkowych okoliczności tego projektu. Cieszymy się, że mimo tego transakcję udało się sprawnie przeprowadzić, do czego przyczyniła się też dobra współpraca wszystkich zaangażowanych strondodaje mec. Urbański.

Zdaniem mec. Chrzana, partnera kierującego Zespołem Nieruchomości, w sprawnym przeprowadzeniu transakcji transgranicznych pomaga znajomość kultury i języka. Kancelaria JDP regularnie doradza przy projektach z udziałem podmiotów z Niemiec lub Austrii i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie.

 Nie był to jedyny projekt finansowania przeprowadzony przez zespół JDP na rzecz Trei Real Estate GmbH. W ostatnich latach kancelaria doradzała temu samemu klientowi jeszcze przy dwóch podobnych transakcjach.

Więcej informacji w komunikacie prasowym Trei.

Trei Real Estate GmbH wchodzi w skład grupy Tengelmann i prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem Trei Real Estate Poland sp. z o.o., działającej w segmencie nieruchomości handlowych, i rozwija między innymi sieć parków handlowych prowadzonych pod nazwą Vendo Parks, oraz Trei Residential sp. z o.o. sp.k. działającej w segmencie nieruchomości mieszkaniowych.

Materiał kancelarii JDP Drapała & Partners