Praktyka Rynków Kapitałowych Kochański & Partners z nowym liderem

573

Polska Giełda Papierów Wartościowych przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział w obrotach na GPW wyniósł aż 58 proc. Reagując na pozytywne tendencje biznesowe firma prawnicza Kochański & Partners wzmacnia swoją Praktykę Rynków Kapitałowych. Wraz z początkiem października na jej czele w randze partnera stanął były prezes zarządu GPW Jarosław Grzywiński.

Jarosław Grzywiński jest specjalistą w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa spółek handlowych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradzał zagranicznym i krajowym inwestorom, bankom oraz instytucjom finansowym, m.in. w kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem kapitałowym czy organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu prospektów emisyjnych i doradztwie w procesach IPO, zarówno na polskim rynku, jak i na giełdach w Londynie, Frankfurcie i Hongkongu. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pełnił funkcję prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz był członkiem Board of Directors Aquis Exchange, jednej z największych platform equity trading na świecie. Jako przewodniczący zasiadał w radach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii S.A. i Bondspot S.A. oraz pełnił funkcje wiceprezesa i przewodniczącego Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. Jako ekspert bierze udział w pracach komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Bayreuth w Niemczech oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii.

Jest prawnikiem rekomendowanym w prestiżowych rankingach The Legal 500 oraz Chambers.

Materiał kancelarii Kochański & Partners