Peterka & Partners uruchamia Turkish Desk!

180

Od kilku dniu w ramach kancelarii prawnej Peterka & Partners działa nowo utworzony Turkish Desk. Jego rolą jest zapewnienie tureckim firmom działającym w obszarze CEE lub przedsiębiorstwom, które chcą zaistnieć w tym regionie, skoordynowanych usług prawno-podatkowych.

Na stworzenie nowego działu wpłynęło bardzo wiele czynników, m.in. szybki rozwój tureckiej gospodarki oraz rosnące zainteresowanie współpracą firm tureckich z przedsiębiorstwami działającymi w regionie CEE. W wyniku częstych zapytań oraz dużego zainteresowania, naturalnym stało się podjęcie decyzji o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom klientów i tym samym utworzenie specjalnej komórki odpowiedzialnej za współpracę z tureckimi firmami, czyli wyodrębnienie Turkish Desk.

Szefem działu jest Georgi Kanew, natomiast w skład Turkish Desk wchodzą eksperci ze wszystkich biur Peterka & Partners. Pomoc prawna i podatkowa udzielana jest zgodnie z prawem różnych jurysdykcji w regionie CEE, w których oddziały ma kancelaria. W ramach tego działu prowadzone są również projekty transgraniczne, natomiast doradztwo prawne i podatkowe świadczone jest w językach lokalnych oraz języku angielskim.

Ważnym aspektem działalności Turkish Desk jest utrzymanie i dalszy rozwój naszych ugruntowanych kontaktów z czołowymi tureckimi kancelariami prawnymi. Przez kilka ostatnich lat, eksperci Peterka & Partners stworzyli silne, oparte na zaufaniu relacje z lokalnymi kancelariami prawnymi w całej Turcji.

Polski oddział kancelarii na co dzień współpracuje z Ambasadą Turecką, DEİK oraz organizacjami zrzeszającymi tureckich przedsiębiorców.

Obecnie Peterka & Partners Turkish Desk współpracuje z kilkunastoma podmiotami z Turcji m.in. Turkish Airlines, Yaşar Group, Zorlu Holding oraz Sarten Group.

Materiał kancelarii Peterka & Partners