NGL Legal inicjuje kooperację kancelarii w Europie Środkowo-Wschodniej

497

Kancelaria NGL Legal w sierpniu 2020 r. ogłosiła budowę NGL Symbio  aliansu kancelarii działających w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pięć kancelarii partnerskich z tego regionu podpisało wówczas dokument o zasadach współpracy. Są to, oprócz NGL Legal, Rowan Legal z Czech, HKV Hamala Kluch Víglaský ze Słowacji, Biriş Goran z Rumunii i Erdős Katona z Węgier.

NGL Symbio to sojusz niezależnych lokalnych kancelarii „zintegrowanych na poziomie usług”. Podpisanie Zasad Współpracy (Rules of Cooperation ) przez te pięć kancelarii to kamień milowy na drodze do uzyskania 1 stycznia 2021 r. pełnej operacyjności sojuszu – informuje NGL Legal w Internecie.

*****

Na pytania „Rynku Prawniczego” o projekt NGL Symbio odpowiada Krzysztof Wiater, partner zarządzający kancelarii NGL Legal.

„Rynek Prawniczy”: Z założeń wynika, że NGL Symbio ma być środkowoeuropejską siecią lokalnych kancelarii. Dlaczego NGL, dość młoda firma na rynku, podjęła taką inicjatywę?

(www.linkedin.com)

Krzysztof Wiater: Przede wszystkim założenia, które zostały przyjęte w trakcie tworzenia projektu NGL Symbio były trochę inne. Partnerzy projektu od początku uważali, że jest na rynku miejsce dla rozwiązania, które nie będzie kopią rozwiązań funkcjonujących dotychczas, czyli firm w pełni zintegrowanych lub stowarzyszeń kancelarii. Stąd zrodziła się innowacyjna koncepcja współpracy niezależnych kancelarii, które w obrocie lokalnym działają na dotychczasowych zasadach, zaś w obsłudze transgranicznej będą organizacyjnie zbliżone do kancelarii w pełni zintegrowanych.

Jeżeli chodzi o „staż” kancelarii NGL Legal to sprawa jest trochę bardziej złożona. To prawda, że pod tą marką działamy na rynku polskim od przeszło dwóch lat, niemniej miejsce to tworzą prawnicy i doradcy podatkowi z bogatym doświadczeniem wyniesionym z wielu międzynarodowych organizacji – w tym w zakresie realizacji skomplikowanych projektów transgranicznych. Dodatkowo – i to jest również bardzo ważny aspekt – wszyscy nasi partnerzy w regionie CEE mają za sobą pracę w największych międzynarodowych kancelariach. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że NGL Symbio wspierany jest od strony operacyjnej przez NGL Services, a ta z kolei tworzona jest przez specjalistów, którzy zakładali w Polsce i rozwijali centra usług wspólnych dla kancelarii międzynarodowych. Podsumowując, mogę powiedzieć, że udało nam się zgromadzić pod dachem NGL Symbio zarówno potencjał, jak i doświadczenie niezbędne do rozwoju projektu w zaplanowanej skali.

„Rynek Prawniczy”: Czy koncepcja środkowoeuropejskiej sieci kancelarii nie jest przestarzała albo nieadekwatna? Były już takie przedsięwzięcia, ale na tym regionalnym rynku obsługa transakcji transgranicznych lepiej idzie po prostu zintegrowanym kancelariom, które mają biura w stolicach państw tegoż regionu. Mam na myśli choćby takie jak Wolf Theiss, Schoenherr czy czeska Peterka & Partners.

Krzysztof Wiater: Ruszamy z nowym projektem w oparciu o zupełnie nowy koncept, stąd trudno mi się odnieść do pytania o nieadekwatność czy przestarzałość. To, czym mogę się podzielić, to fakt, iż przed wejściem w fazę implementacji testowaliśmy koncept NGL Symbio zarówno z wybranymi potencjalnymi klientami, jak również z sieciami międzynarodowymi, które nie są obecne w regionie CEE (ale są tu obecni ich klienci). W obu przypadkach odbiór był na tyle pozytywny, że realizujemy już pierwsze wspólne projekty niezależnie od tego, że NGL Symbio ma być w pełni zorganizowane do 31 grudnia tego roku.

Na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy nam w ramach NGL Symbio będzie lepiej szło niż regionalnym kancelariom „zintegrowanym” potrzebujemy trochę czasu. Jedno jest jednak pewne – wszyscy partnerzy naszego pomysłu są bardzo – wręcz wyjątkowo – zmotywowani do tego, aby NGL Symbio stało się realną alternatywą dla istniejącej oferty na rynku CEE.

„Rynek Prawniczy”: Czego oczekują kancelarie partnerskie NGL od udziału sieci Symbio?

Krzysztof Wiater: Jako partnerzy projektu (wszyscy) zakładamy podjęcie i wdrożenie bardzo konkretnych działań skierowanych na: a) zdobycie rynku, b) budowanie, rozwijanie i promowanie wspólnych kompetencji merytorycznych, c) dzielenie się najlepszymi dostępnymi wzorcami w zakresie zarządzania praktykami, d) budowanie relacji osobistych pomiędzy członkami naszych zespołów (na zasadzie dobrowolności).

„Rynek Prawniczy”: Jak jest struktura organizacyjna sieci?  NGL firmuje ją swoją nazwą, czy to oznacza jej przewodnictwo? Czy to ona zaprasza partnerów? Czy obowiązuje zasada jedno państwo-jedna kancelaria?

Krzysztof Wiater: NGL Symbio jest rozwiązaniem kontraktowym i na dziś nie ma struktury korporacyjnej. Stronami porozumienia są kancelarie z pięciu krajów CEE oraz NGL Services, jako podmiot zapewniający wsparcie organizacyjne. Mnie została powierzona funkcja pierwszego managing partnera (funkcja kadencyjna). Grupa NGL była inicjatorem pomysłu i nadawała tok prac w fazie „inicjacyjnej”. Podobnie będzie w fazie „wdrożeniowej” (do końca tego roku). Od 1 stycznia 2021 r. zakładamy bardzo dużą aktywność wszystkich zaangażowanych stron.

Co do udziału w pomyśle – sprawa ta leży w gestii partnerów i każde zgłoszenie podlegało będzie indywidualnej ocenie. Niemniej zaznaczyć wypada, że już mamy sygnały od kilku kancelarii z regionu CEE/BBA (kraje bałtyckie/Bałkany/rejon Adriatyku) zainteresowanych nawiązaniem współpracy.

„Rynek Prawniczy”: Sieć ma już zalążkową regulację współpracy w postaci specjalnych zasad podpisywanych przez partnerów. Na czym konkretnie polegać ma ta współpraca zamiast konkurencji o klienta?

Krzysztof Wiater: Tak, działamy w oparciu o RoC (Rules of Cooperation) – porozumienie wypracowane i zawarte przez partnerów oraz NGL Services. Zasady te w sposób transparentny określają w jaki sposób funkcjonujemy, rozwijamy się i ponosimy koszty projektu. Pojęcie „symbiozy”, które legło u podstaw naszego pomysłu chyba najlepiej oddaje ducha tych zasad – tworzymy miejsce, które jest platformą współpracy, gdzie szanując się nawzajem jesteśmy w stanie generować korzyści dla każdego uczestnika przedsięwzięcia. Zakładamy współpracę na wielu płaszczyznach (zdobywając rynek, podnosząc nasze kwalifikacje czy zdolności operacyjne, czy też po prostu socjalizując się), a konkurencja o klienta jest nam obca.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto przy tej okazji wspomnieć. Otóż oprócz RoC bardzo ważnym fundamentem pomysłu jest nasz system wartości TRAQ (zainteresowanych odsyłam do strony NGL Symbio. Myślę, że to wyjątkowa sytuacja, w której współpracę wyznaczają nie zasady ustalone w „centrali”, a system wspólnych wartości dzielonych przez wszystkich partnerów projektu.

„Rynek Prawniczy”: Jaki jest stan docelowy budowy sieci, w tym zasięgu geograficznego, oraz termin do jego osiągnięcia?

Krzysztof Wiater: Zakładamy etapowość naszych działań. Do końca roku 2020 chcemy osiągnąć pełną zdolność operacyjną w pięciu krajach CEE (Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) wraz z nawiązaniem relacji w krajach BBA. Na początku przyszłego roku ruszymy z przeglądem możliwości rozszerzenia obecności NGL Symbio w krajach BBA, jednocześnie analizując możliwości nawiązywania kontaktów z kancelariami funkcjonującymi w innych częściach globu. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i sam jestem ciekaw dokąd nas doprowadzi.

*****

Krzysztof Wiater specjalizuje się w prawie spółek oraz w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw i aktywów, a także projektów pomocy publicznej, inwestycji typu greenfield i brownfield. Doradzał firmom produkcyjnym, z branży finansowej, z sektora publicznego, a także klientom z sektora zbrojeniowego i lotniczego w kontraktach na uzbrojenie i umowach offsetowych z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jest radcą prawnym i adwokatem, magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1995) i doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998).

Od 2007 r. do czerwca 2018 r. był partnerem zarządzającym w kancelarii DLA Piper. Od lipca 2018 r. jest partnerem zarządzającym w kancelarii NGL Legal założonej przez siebie wraz z grupą byłych prawników DLA Piper.

Pytania zadawał Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl