CMS i WKB w planowanej sprzedaży europortfela elektrowni wiatrowych i słonecznych

349
(www.nordex-online.com)

Kancelaria CMS doradzała  niemieckiej firmie Nordex przy przygotowaniu planowanej sprzedaży europejskiego portfela projektów i przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej niemieckiej firmie RWE, której w polskich aspektach transakcji doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Głównym doradcą RWE była brytyjska kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer.  

W sierpniu 2020 r. koncern energetyczny RWE ogłosił, że za 402,5 mln euro kupi projekty oraz istniejące elektrownie wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy 2,7 gigawata (2,6 – wiatrowe, 0,1 – słoneczne) od firmy Nordex, producenta turbin wiatrowych i dewelopera przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii. To prawie 80 proc. wszystkich aktywów Nordeksu w OZE.Wiatraki i panele stoją we Francji (tam najwięcej, o mocy 1,9 GW) oraz w Hiszpanii, Szwecji i Polsce (farma wiatrowa Orla na Podlasiu).

Nordex wybrał RWE jako wyłącznego oferenta (exclusive bidder ) na nabycie swojej europejskiej działalności w zakresie pozyskiwania lądowej energii wiatrowej i energii słonecznej. Efektem negocjacji stron jest umowa umowy opcji put  dotycząca potencjalnej sprzedaży. Transakcja zakończy się podjęciem przez Nordex decyzji o wykonaniu tej umowy.

Wikipedia podaje, że opcja sprzedaży (put option ) to umowa, w której wystawca gwarantuje nabywcy prawo do sprzedaży określonego dobra wystawcy opcji, w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie.

Po sfinalizowaniu transakcji z Nordeksem RWE zwiększy swój portfel projektów OZE do niemal 25 GW. Nordex zaś przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na wzmocnienie bilansu firmy.

Nordex to niemiecka spółka europejska, która projektuje, sprzedaje i produkuje turbiny do lądowych elektrowni wiatrowych oraz inwestuje w OZE. Główna siedziba firmy znajduje się w Rostocku (tam, w amerykańskim mieście Jonesboro, a także w Chinach są produkowane turbiny). Na rynku wiatrowym Nordex działa od 1996 r. i do tej pory dostarczył turbin o łącznej mocy 21 GW. Zatrudnia ok. 5 tys. pracowników. W 2019 r. firma zainstalowała turbiny najwyżej na świecie, osiągając wysokość 230 metrów (wysokość wieży wynosi 164 m a długość łopat – 65,5 m) w Hausbay, w Nadrenii-Palatynacie.

W Polsce działa od 2007 r. Zatrudnia 48 osóbw lokalnej centrali w Warszawie oraz w dziewięciu punktach serwisowych na terenie całego kraju.

RWE to niemiecka firma energetyczna z siedzibą w Essen, założona w 1898 r., która do 1990 r. działała pod nazwą Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (Nadreńsko-Westfalski Zakład Energetyczny). Zajmuje się produkcją konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej energii elektrycznej, wydobyciem i dystrybucją gazu ziemnego, sprzedażą prądu, gazu i wody. Zatrudnia 68 tys. osób.

W Polsce działa jej spółka Innogy Polska, która zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej mieszkańcom Warszawy. Jej spółka RWE Renewables ma tu też elektrownie wiatrowe.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała przy transakcji Nordeksowi. Doradztwo obejmowało wszystkie aspekty prawne potencjalnej sprzedaży, w tym m.in. wydzielenie aktywów, opracowanie struktury transakcji, przeprowadzenie badania prawnego vendor due diligence we wszystkich jurysdykcjach oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji.

Obsługę wykonywał międzynarodowy zespół ponad 40 prawników z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Niderlandów. Pracą przy polskich aspektach transakcji kierował Łukasz Szatkowski, partner w praktyce energetyki i projektów infrastrukturalnych, zarządzając zespołem, w którym pracowali senior associate  Mikołaj Markiewicz, Patrycja Styczyńska i Piotr Gałązka z praktyki energetyczno-infrastrukturalnej, associate  Michał Sowiński  z praktyki transakcyjnej oraz Dorota Skrodzka i Karol Jaworecki z praktyki środowiskowej.

W Szwecji doradzała Nordeksowi tamtejsza kancelaria Wistrand.

RWE przy polskich aspektach transakcji (zagadnienia prawa energetycznego, prawa nieruchomości, kwestie transakcyjne) doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Obsługę wykonywali partner Maciej Szambelańczyk, senior associate  Krzysztof Sikorski i associate  Hanna Przezwicka z praktyki prawa energetycznego; partner Jakub Jędrzejak, senior associate  Magdalena Piszewska i associate  Joanna Ksepko z praktyki fuzji i przejęć; counsel  Krzysztof Wawrzyniak z praktyki prawa spółek i ładu korporacyjnego; counsel  Sergiusz Urban i senior associate Piotr Popielarski z praktyki ochrony środowiska;  partner Anna Wyrzykowska z praktyki nieruchomości i procesu inwestycyjnego.Głównym doradcą RWE była brytyjska kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl