Kancelaria JM Law przyjęła partnera z Baker McKenzie i zmieniła nazwę

899

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Krzysztof Haładyj jest od 2 września 2020 r. partnerem w kancelarii, jaką w czerwcu uruchomiło kilkanaścioro prawników, którzy odeszli z kancelarii Deloitte Legal. Przeszedł z kancelarii Baker McKenzie, w której także był partnerem.

W konsekwencji tego partnerskiego transferu, kancelaria utworzona trzy miesiące temu jako JM Law Moskwa, Jarmul i Wspólnicy, nazywa się teraz MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy.

(www.linkedin.com)

Krzysztof Haładyj jest także komplementariuszem w spółce komandytowej MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, zagadnieniach regulacyjnych spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych oraz w prawie bankowym i korporacyjnym. Pracował przy emisjach papierów wartościowych, transakcjach pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji, sekurytyzacji, mezzanine. Obsługiwał transakcje fuzji i przejęć w zakresie private equity i venture capital. Doradzał bankom i funduszom inwestycyjnym w kwestiach regulacyjnych. Doradza także sprawach ładu korporacyjnego oraz przy restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw.

Wcześniej przez prawie cztery lata był partnerem w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Przedtem przez prawie 11 lat był prawnikiem kancelarii Wierzbowski Eversheds (obecnie Eversheds Sutherland Wierzbowski), przez niespełna pół roku – Squire Sanders (obecnie Squire Patton Boggs), a przez prawie dwa lata – Weil, Gotshal & Manges.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (2007), absolwentem magisterskich studiów prawniczych na  tej uczelni (2004), na której ukończył także studia dziennikarskie.

Według danych z jej witryny internetowej, kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy liczy obecnie 16 prawników. Ma dwa biura – w Warszawie i Poznaniu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl