Partnerski transfer doświadczonego prawnika restrukturyzacyjnego z Allen & Overy do Dentons

566

Tomasz Trocki jest od sierpnia 2020 r. prawnikiem i partnerem kancelarii Dentons – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Przeszedł z kancelarii Allen & Overy, w której zajmował stanowisko counsela.

Tomasz Trocki kieruje nowo utworzonym w praktyce restrukturyzacji i prawa upadłościowego Dentons zespołem restrukturyzacji konsensualnych. Kancelaria informuje, iż zdecydowała o powołaniu hybrydowego zespołu, który w sposób wieloaspektowy będzie doradzać instytucjom finansowym przy konsensualnej restrukturyzacji zadłużenia i finansowania. Klienci będą korzystać z synergii, jaką daje współpraca praktyków z różnych dziedzin. Ich zadaniem będzie świadczenie bankom usług doradztwa prawnego m.in. w sytuacjach zagrożenia spłaty kredytu, w tym w zakresie: analizy dokumentacji, przygotowywania strategii, negocjowania i zawierania umów typu standstill, umów restrukturyzacyjnych oraz innych rozwiązań w ramach restrukturyzacji pozasądowej.

Tomasz Trocki specjalizuje się w prawie finansowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Doradza przy restrukturyzacjach zadłużenia przedsiębiorstw, w transakcjach finansowania, w tym wykupu przedsiębiorstw finansowanego długiem, typu project finance oraz refinansowania zadłużenia. Zajmuje się również obsługą finansowania aktywów, transakcji na instrumentach pochodnych oraz doradztwem w kwestiach regulacyjnych usług bankowych. Pracował dla banków, obligatariuszy i firm.

Wcześniej przez 14 lat był prawnikiem kancelarii Allen & Overy.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (2019), absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001).

Anna Pukszto, partner kierująca praktyką restrukturyzacji i prawa upadłościowego w Dentons, stwierdziła, cytowana w komunikacie prasowym, iż należy spodziewać się obecnie wzrostu liczby projektów restrukturyzacyjnych, a Tomasz Trocki jest uznanym specjalistą od obsługi „złożonych pozasądowych restrukturyzacji finansowych, obejmujących wiele kategorii wierzycieli oraz zobowiązań”.

Według Mateusza Toczyskiego, partnera kierującego praktyką bankowości i finansów, cytowanego w komunikacie prasowym, wiedza i doświadczenie Tomasza Trockiego uzupełnią kompetencje Dentons, a jego dołączenie wynika z realizacji strategii kancelarii w kwestii „połączenia i zintegrowania doradztwa w zakresie finansów i restrukturyzacji”.

W sprawach restrukturyzacji, niewypłacalności i upadłości firm doradza klientom prawie 30 prawniczek i prawników kancelarii Dentons.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl